1 av 10 unga kvinnor utsatt för kränkande särbehandling

Arbetsmiljö En av tio unga kvinnor har utsatts för kränkande särbehandling på sin arbetsplats, visar en färsk studie. Problemet är mest förekommande bland tjänsteföretag.

1 av 10 unga kvinnor utsatt för kränkande särbehandling
Foto: Stock Adobe.

Studien kommer från Brilliant Future och är baserad på data från över 42 000 medarbetarundersökningar inom branscherna bygg och tillverkning, serviceföretag respektive tjänsteföretag.

Enligt studien har en av tio kvinnor under 30 år utsatts för kränkande särbehandling – motsvarande siffra för männen är en av 17.

Männen inte skonade

Mest förekommande är problemet inom tjänsteföretag. Där drabbas unga kvinnor under 30 år i större utsträckning än kvinnor i samma ålder i andra branscher. Inom den kvinnodominerade servicebranschen visar siffrorna tydligt att kvinnor i alla åldrar är mer drabbade än män. Inom bygg och tillverkning är kvinnor upp till 50 år drabbade i större omfattning än män i samma ålder.

Sofie Johansson, Brilliant Future.
Sofie Johansson, Brilliant Future.

– Trenden är tydlig – kvinnor är extra utsatta oavsett om branschen är kvinno- eller mansdominerad. Men männen är långt ifrån skonade och utsätts till exempel nästan lika ofta för kränkande särbehandling som kvinnorna inom tjänstebranschen, kommenterar Sofie Johansson, affärsutvecklingsansvarig för medarbetarupplevelsen på Brilliant Future.

Sexuella trakasserier

Bland kvinnor är diskriminering och mobbning de vanligaste formerna av kränkande särbehandling och bland män är mobbning den vanligaste formen. Sexuella trakasserier är drygt fyra gånger mer vanligt förekommande bland kvinnor än män och är dubbelt så vanligt inom servicebranschen som inom tjänstebranschen. Bland personer yngre än 30 år är den vanligaste formen av kränkande särbehandling diskriminering och bland äldre är det vanligast att de utsätts för mobbning.

Sofie Johansson rekommenderar att man tar fram handlingsplaner och riktlinjer för hur både ledning och medarbetare ska agera. Alla ska veta vem man ska vända sig till och var man kan hitta mer information.

– Sätt gemensamma spelregler för att främja inkludering på både grupp- och organisationsnivå, säger hon.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.