10 punkter som ger lyckat affärsresultat

Ledarskap Ledarskapsböcker i all ära. Men vad det egentligen handlar om är att förstå sig på hur vi människor fungerar. Marie Hallander Larsson, HR-direktör på Akademiska Hus, använder sig av 10 punkter som ger nöjda medarbetare och ett lyckat affärsresultat.

10 punkter som ger lyckat affärsresultat

I mitten på 1980-talet var Marie Hallander Larsson personaldirektör på Scandic och kom då i kontakt med en enkel metod för att åstadkomma positiva förändringar. Metoden bygger på 10 punkter som varje chef och arbetsgrupp, oavsett ålder, nationalitet eller sammansättning, ska eftersträva.

– Det handlar egentligen om självklarheter om vad människor tycker är viktigt för att åstadkomma ett bra affärsresultat, säger Marie Hallander Larsson, som föreläste på konferensen KvalitetsMagasinet Live.

De 10 punkterna är:

  1. Respekt – alla människor vill bli behandlade med respekt. Det kan räcka med en så enkel sak som att chefen hälsar på sina medarbetare när han eller hon kommer på morgonen.
  2. Samverkan – chefen måste se till att det finns god samverkan inom gruppen som bygger på respekt och kunna hantera konflikter.
  3. Påverkan – medarbetarna måste känna att de kan påverka sin situation och kommer in i ett sammanhang där de hör hemma.
  4. Erkänsla – positiv feedback är en stark drivkraft som ger medarbetarna en vilja att ändra sina beteenden i rätt riktning.
  5. Belöning – belöningssystemen stimulerar till jämförelser och måste vara rättvisa.
  6. Kommunikation – för att informationen ska nå fram krävs att inte minst de fyra första punkterna är på plats.
  7. Helhetssyn – varje medarbetare måste förstå helheten och sin del i sammanhanget.
  8. Mål – målen ska vara tydliga och kunna följas upp.
  9. Kompetensutveckling – personlig utveckling krävs för att medarbetarna ska kunna genomföra sina uppgifter.
  10. Genomförande.

Läs även: 7 steg för att framtidsrusta ledarskapet.

Enligt Marie Hallander Larsson är det de första fem punkterna som handlar om mellanmänskliga faktorer som är viktigast.

– Många organisationer glömmer bort att det är människor som gör jobbet. Struktur, styrning och kontroll behövs, men blir inte bättre än de människor som är i systemet. De organisationer som lyckas allra bäst är de som lägger ned mer tid på hur man gör än vad man gör, förklarar hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.