10 viktigaste faktorerna i kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbete Det är inte i första hand ledningssystem, processkartor och PDCA-hjul som driver kvalitetsarbetet framåt. Här är de tio viktigaste faktorerna, enligt Danny Aerts.

10 viktigaste faktorerna i kvalitetsarbetet
Passion är en av de viktigaste faktorerna i kvalitetsarbetet, menar Danny Aerts.

Internetstiftelsen, som är ansvarig för den svenska toppdomänen.se, har gång efter annan gjort sig känd för sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Två gånger har man tilldelats Utmärkelsen Svensk Kvalitet – 2010 och 2018.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vad är då hemligheten bakom det framgångsrika kvalitetsarbetet? Ja, enligt Danny Aerts handlar det inte i första hand om några enskilda metoder och verktyg.

– Ett problem är att kvalitetsarbete ofta förknippas med svårbegripliga begrepp, vilket kan bli ett hinder, säger han.

Det som han lyfter fram som grundbulten i ett framgångsrikt och uthålligt kvalitetsarbete är passion.

Tio viktigaste faktorerna för kvalitet

  1. ”Buy in”. Ett kvalitetsarbete måste börja uppifrån och stöttas av styrelse, ledning och vd.
  2. Besvara frågan ”varför?” Det räcker inte att motivera kvalitetsarbetet med att företaget behöver ha nöjdare kunder, spara pengar eller göra större vinster. Motivation måste bygga på emotionella faktorer. Hur berör kvalitetsarbetet den enskilde medarbetaren?
  3. Förklara vart vi är på väg. En stor del av Danny Aerts arbetstid som vd gick åt till att förklara vart organisationen är på väg. Mätningar som gjordes visade också att 95 procent av medarbetarna var införstådda med målen.
  4. Upprepa budskapet. När Internetstiftelsen fick Utmärkelsen Svensk Kvalitet första gången hade man 50 anställda och andra gången 100 anställda. Inte minst i en expansiv organisation krävs ständig upprepning och utbildning av budskapet.
  5. Var transparent. Alla medarbetare måste veta allt. Som vd hade Danny Aerts alltid dörren öppen för medarbetare som ville komma in och ställa frågor. Varje morgon gick han också ett varv och hälsade på alla för att skapa en känsla för vad som pågår i organisationen.
  6. Säkra stabiliteten och långsiktigheten. Det måste finnas förutsättningar för långsiktighet i kvalitetsarbetet. Om det finns faktorer som förhindrar, som till exempel förestående uppköp, större marknadsförändringar eller annat kan det vara svårt att bedriva ett långsiktigt kvalitetsarbete.
  7. Stimulera till förändring. Som vd drev Danny Aerts en tes om att konstant förändring är bra – både för medarbetare och chefer. ”En av de bästa saker vi gjort är till exempel att flytta. Varje flytt blev en slags omstart där man tvingades till ett långsiktigt perspektiv på verksamheten”, säger han.
  8. Sök ny kunskap. Stimulera medarbetarna att träffa nya människor, delta i konferenser och besöka andra organisationer. Det måste hela tiden finnas ett sug efter att gå ut och leta kunskap som känns ny och spännande.
  9. Skapa ett medvetet innovationssystem. Se till att nya idéer tas om hand på ett systematiskt sätt i organisationen. På Internetstiftelsen tog Danny Aerts initiativet till att locka nya personer att komma till kontoret, arrangera konferenser och informationshubbar för att få nya impulser.
  10. Styr med vision och passion. Det måste finnas en passionerad vd som visar vägen i kvalitetsarbetet. Alla kan skapa ett fint ledningssystem. Tricket är att kunna fylla det med passion. Först när kvalitetsarbetet känns meningsfullt för medarbetarna vill de bidra och känna stolthet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.