100 miljoner till forskning om hur AI påverkar oss

Digitalisering Hur förändras samhället när robotar tar över jobben, och kan digitala assistenter motverka stress? Det ska belysas när totalt hundratals miljoner doneras till forskning om hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar samhället och beteenden.

100 miljoner till forskning om hur AI påverkar oss

16 projekt inom AI och autonoma system har beviljats anslag på 96 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Projekten söker svar på frågor som rör etik, samhälle och beteenden i samband med teknikskiftet.

Tanken är att studera såväl positiva som negativa effekter av tekniken för den enskilda människan och samhället i stort. Att undersöka nyttor och faror kan ge ett tryggare förhållningssätt, enligt en kommentar från Peter Wallenberg Jr, ordförande i stiftelsen.

De 16 projekten är fördelade på nio universitet och institutioner över hela landet.

Mänskliga värderingar och etiska principer

– Projekten bidra till att AI och autonoma system ligger i linje med mänskliga värderingar och etiska principer, säger Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet.

Hon är vetenskaplig ledare för WASP-HS, vilket är det nationella forskningsprogram som de nu annonserade 16 forskningsprojekten ingår i, och som även Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond står bakom.

WASP-HS omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år, inklusive de aktuella 96 miljonerna. Programmet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av det pågående teknikskiftet i samhället.

Läs även: Framgångsrika AI-lösningar måste bygga på tillit

Hur de återstående 564 miljonerna ska fördelas kommer att presenteras efterhand. Planen är bland annat att bedriva en omfattande forskarskola med upp till 70 doktorander, minst tio nya forskargrupper, tolv gästprofessorer och ett antal forskningsprojekt.

Tre Wallenbergstiftelser involverade

I WASP-HS stor HS står för humaniora och samhälle. WASP är en förkortning för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, ett forskningsprogram där Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse sedan tidigare har satsat 3 miljarder kronor på grundforskning inom mjukvara, autonoma system och AI.

WASP och WASP-HS är fristående från varandra men samarbetar bland annat inom forskarutbildning.

Läs även: Vinnova satsar på AI.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.