11 nya kompetenscentrum ska främja hållbar och digital omställning

Innovation Hållbar och digital omställning ligger högst upp på agendan inom såväl näringslivet som offentlig sektor. Nu miljardsatsar Vinnova på 11 nya kompetenscentrum med start i januari 2024, för att på bästa sätt driva på samhällsomställningen.

11 nya kompetenscentrum ska främja hållbar och digital omställning

I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning och utbildning i nära samarbete. Målet är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att utveckla banbrytande teknik och kunskap. Förhoppningen är också att bidra till att attrahera spetskompetens till Sverige.

Totalt satsar universiteten, företagen och Vinnova tillsammans 1 miljard kronor de fem första åren. Fem av 11 beslutade kompetenscentrum ingår som en del i forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad digitalisering. 

– De kompetenscentrum som beviljats har stor potential att bli kunskapsnoder för banbrytande innovationer som kan stärka tillgången till kompetens för att möta de utmaningar vi står inför, kommenterar Cecilia Sjöberg, avdelningschef, Vinnova. 

Här är de 11 nya kompetenscentrum som får finansiering:

Nästa generations kommunikations- och beräkningsinfrastrukturer och applikationer (NextG2Com)  

Ett kompetenscentrum inom framtida avancerade kommunikationssystem med fokus på allt från trådlös kommunikationsteknik och nätverk till programvara, data, säkerhet och relevanta tillämpningsområden. Lunds universitet.

Sensor Informatics and Decision-making for the Digital Transformation (SEDDIT)

Ett kompetenscentrum för kunskapsuppbyggnad och utveckling inom autonoma system och avancerad matematiska metoder. (Avancerad digitalisering). Linköpings universitet.

Continuous Digitalization

Inriktningen på detta kompetenscentrum är att möjliggöra omvandling av den mjukvaruintensiva systemindustrin till en digitaliserad industri som fullt ut kan dra nytta av nästa generations dator- och kommunikationsinfrastruktur. Chalmers Tekniska Högskola.

Trådlös infrastrukturteknologi på Chalmers (WiTECH)

Ett kompetenscentrum för att ta fram energieffektiva halvledarkomponenter samt avancerade antenner och sensorer för att minska miljöpåverkan från trådlösa system. (Avancerad digitalisering). Chalmers Tekniska högskola.

Swedish Wireless Innovation Network (SweWIN)

Ett kompetenscentrum där hållbarhet och energieffektivitet i både trådlös kommunikation och i användningen av hållbara material är i fokus. Kungliga Tekniska Högskolan.

Advanced Chip Technology (ACT)

Ett kompetenscentrum för att utveckla processer och metoder för utveckling av halvledarkomponenter.  Lunds universitet. 

Avancerade beräkningar för hållbar industriell värmeöverföring (AdTherM)

Ett kompetenscentrum inriktat mot värmeöverföring i processer inom industrin, exempelvis uppvärmning, kylning, strömning, kokning, smältning och energiåtervinning, men även termokemisk och elektrokemisk energiomvandling.  Lunds universitet.

Neutron- och röntgenvetenskap för industriella transformationer

Ett kompetenscentrum inriktat mot hållbar materialteknik och utveckling av hållbara material genom vetenskapliga metodinnovationer för, och stärkt industriell förmåga till, systematisk användning av storskaliga neutron- och röntgenkällor. Kungliga tekniska högskolan. 

Dig-IT Lab Sustainable Industry  

Ett kompetenscentrum inriktat mot att – genom digitalisering för smarta och hållbara byggnader – bidra till att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen från byggnaders uppförande och användning. Kungliga tekniska högskolan.

BioGlue-Centre: Kompetenscentrum för Biobaserade Lim  

Ett kompetenscentrum inriktat mot att öka hastigheten i jakten på biobaserade alternativ till de – nästan uteslutande – fossilbaserade lim som används idag. Sveriges lantbruksuniversitet.

Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing

Ett kompetenscentrum inriktat mot integrerad sensorteknologi som möjliggör digital realtidsoptimering av industriella produkter och produktionsprocesser för en hållbar industri. Lunds universitet.  

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.