2 nyckelfaktorer bakom framgångsrik innovation

Innovation Forskaren Michal Lysek på Högskolan i Halmstad har identifierat två nyckelfaktorer som ligger bakom framgångsrik innovation och tillväxt. Det handlar bland annat om att fördjupa relationen med kunderna och bli ”kompis” med dem.

2 nyckelfaktorer bakom framgångsrik innovation

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Michal Lysek har undersökt innovationsprocessen vid framgångsföretaget HMS Industrial Networks i Halmstad, men även gjort kompletterande studier av företagen Axis Communication i Lund och Sectra i Linköping. Alla företagen är teknikbaserade och har dragit nytta av digitaliseringen för att växa.

Läs även: Sverige stabilt i världstoppen för innovationer.

I den avhandling Michal Lysek nu lagt fram lyfter han fram två nyckelfaktorer som ligger till grund för framgångarna. En viktig faktor är vad han kallar ”embedded innovation”, integrerad innovation, som bygger på att företagen är delar av ett ekosystem. De lever i en omgivning som påverkas av konkurrerande företag, samarbetspartners, kunder och medarbetare.

Symbiotiska relationer

Ett sätt att överleva och utvecklas i den omgivningen är genom integration och symbiotiska relationer med kunderna.

– HMS samarbetar inte bara med sina kunder, utan når en djupare nivå och blir nästan en del av kunderna. Samarbetena utvecklas till långa vänskapsrelationer och förhållandena präglas av tillit och ömsesidigt förtroende. De förstår kundernas behov på ett tidigt stadium och hjälper varandra att nå upp till sina mål. Det går bortom traditionellt samarbete och blir en form av integration, det jag kallar ”embeddedness”, säger Michal Lysek.

För att nå dit krävs nätverk med individer som bygger integrerade och symbiotiska relationer. Nätverken tar tid att bygga upp och förutsätter också ett visionärt ledarskap med klara målbilder om vart företaget är på väg och var man vill vara i framtiden.

– De företag som jag har undersökt har alla starka chefer med tydliga visioner. Alla medarbetare känner till visionerna och arbetar för att nå upp till dem, förklarar Michal Lysek.

Dynamiskt samspel

En annan faktor som Michal Lysek pekar på i sin forskning handlar om ”dynamics of innovation” och samspelet mellan två fenomen – ”exploration” och ”exploitation” – på svenska ”utforskning” och ”tillväxt”. Teorin går i korta drag ut på att framgångsrika företag utnyttjar den växelverkan som uppstår mellan utforskande, innovativa perioder och perioder av tillväxt.

Läs även: Ny standard för innovation klar.

Under de utforskande perioderna strävar man efter att bredda sig med sig med nya produkter och nya marknader, medan tillväxtperioderna har fokus på ökad försäljning.

Svår balansgång

Balansgången mellan de två perioderna kan vara svår att hantera, men Michal Lysek har tagit fram en modell som visar hur denna växelverkan kan användas för att åstadkomma ökad diversifiering till nya områden.

– Det är viktigt att företagets diversifiering inte går för långt utanför den befintliga marknaden, till exempel till marknader som företaget inte klarar av att hantera. En helomvändning i affärsidén är svår att överleva. Det gäller att hitta en balans och varken ta för små eller för stora steg framåt. Ett bra exempel är Axis. De har sedan länge nått framgång med sina övervakningskameror och därefter kompletterat sin produktportfölj med bland annat låssystem för att kunna erbjuda heltäckande säkerhetslösningar, säger han.

Växelverkan ger framgång

Michal Lysek forskning visar att företag når framgång dels genom att hantera det dynamiska samspelet mellan innovation och tillväxt, dels genom att skapa integrerade och symbiotiska relationer med kunder, partners och andra aktörer inom ekosystemet.

– Men även om ”dynamics of innovation” och ”embedded innovation” är huvudförklaringen till att företagen lyckas skapa nya teknologier, nya produkter och nya marknader är det ingen naturlig process. Det krävs att företagen medvetet och strategiskt arbetar med detta och utvecklar processer som främjar ett sådant arbetssätt, sammanfattar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.