20 miljoner till nya metoder för att minska sjukfrånvaron

Vinnova och AFA satsar 20 miljoner kronor i ett gemensamt program, mellan 2004 och 2006, på utveckling av nya metoder för att minska sjukfrånvaron. Satsningen anknyter till regeringens mål att halvera sjukfrånvaron fram till 2008. Syftet med AFA:s och Vinnova:s gemensamma program är att bidra till utveckling av nya metoder som ger en effektivare hantering av hälso- och arbetsmiljöfrågor. Genom bättre metoder för att mäta och analysera kostnader för ohälsa förstärks beslutsunderlagen med ekonomiska motiv för arbetsgivarna att arbeta med förebyggande insatser. För att hälsoperspektiven ska få genomslag bland övriga verksamhetsrelaterade frågor behövs också metoder och modeller för att integrera arbetsmiljö- och hälsofrågor i verksamhetsstyrningen, skriver Vinnova i ett pressmeddelande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.