2020 – de stora förändringarnas år

Årskrönika Det gångna året har varit ett dramatiskt år. Som kvalitetsprofessionell är det då svårt att låta bli att se läget utifrån ett förbättrings- och problemlösningsperspektiv.

2020 – de stora förändringarnas år
Lars Sörqvist.

Det gångna året har varit ett dramatiskt år. Sjukdom, nedstängningar, distansarbete, digitala möten, tuff ekonomi och mycket annat. Större förändringar har de flesta förmodligen aldrig tidigare mött. Den dominerande frågan har varit hur situationen ska hanteras och lösas.

Som kvalitetsprofessionell är det då svårt att låta bli att se läget utifrån ett förbättrings- och problemlösningsperspektiv. Den självklara rotorsaken till våra problem är viruset Covid-19 och den permanenta lösningen forskarna söker ett vaccin. Vi har dock tvingats inse att det tar lång tid att utveckla och producera ett sådan.

Vad gör man i en sådan situation? Enligt kvalitetsboken ska man utveckla en temporär åtgärd, som ger oss tid att ta fram en permanent lösning. Vi vet också att också att det krävs handlingskraft och tydligt ledarskap. Vanligen måste dessutom man agera snabbt. Särskilt om symtomen är allvarliga. Den som är kunnig i riskhantering vet detta. Vet man inte vad som fungerar, måste man våga testa och experimentera. Inga tänkbara lösningar får utelämnas innan man vet om de ger effekt eller ej. Prestige måste bort.

Bättre agera

Nytänkande och kreativitet är viktigt. Att även våga misslyckas är en del i lärandet. Sitter man bara still och hoppas att problemen ska lösa sig av sig självt, blir man med säkerhet helt styrd av förändringen och hamnar i än större problem. Att skylla på andra och förneka problem leder med säkerhet till katastrof då förbättring handlar om laganda, motivation och tillit.

Ganska uppenbart är att de länder som klarat sig bästa, är just de som visat handlingskraft och har starka ledare som vågar hålla i rodret. Länder som tänkte förbättring och inte bara lät förändringen styra. Goda exempel på länder som gjorde rätt är Norge och Finland. Tyvärr förefaller vårt eget land och dess ledning ännu har lite att lära…

Jag vill också betrakta situationen utifrån ett verksamhetsperspektiv. Här handlar det om ekonomi. Många företag och organisationer har påverkats enormt av vad som skett. Staten har gått in med många räddande miljarder. Men det räcker inte med pengar. Inte heller här har vi råd att sitta och vänta. Vissa regioner i vår värld tog sig igenom pandemin snabbt och är nu fullt igång. Detta kan flytta marknader, framgång och i förlängningen välfärd.

Satsa på utveckling

Även i ett tufft läge, som en pandemi, kan man göra skillnad. Står produktionen still ska man satsa energin på att förbättra, utbilda och träna. Då kan man både klarat ut situationen på bästa sätt och kommer ut på andra sidan som stark. Idag är skillnaderna i agerande stora. Vissa verksamheter gör precis som man ska och satsar målmedvetet på utveckling. Andra är passiva och väntar. Åter handlar det om man låter organisationen styras av förändringen eller tar kontroll över situationen och leder genom systematiska förbättringar. Vilka som kommer att bli vinnare respektive förlorare är inte så svårt att gissa.

Slutligen vill jag beröra situationen utifrån ett individperspektiv. Här snurrade förändringarna sedan länge. Världens arbetsmarknader befinner sig i en transformation. Gamla jobb försvinner och nya dyker upp. Drivkraften är digitaliseringen som gör att allt mer arbete går att automatisera. Denna utveckling accelererar nu som följd av att pandemin snabbt gjort världen än mer digital.

Som individ är det kritiskt att hänga med. Här om dagen gick Unionen ut och berättade vad de såg i sin kristallkula. Mycket rörde sig om IT. Därför är det intressant att bevaka området Quality 4.0, som handlar om hur digitaliseringen formar framtidens kvalitetsarbete. Unionen lyfte även fram processanalytiker och dataanalytiker som framtidens yrken. Roligt, då detta är kunskap som utvecklats inom kvalitetsområdet sedan snart hundra år.

Kunskap för att återstarta

Grunden för dataanalys finns idag att lära från Sex Sigma och processanalys från Lean. Att rusta sig inför framtiden som kvalitetsprofessionell behöver följaktligen inte särskilt svårt. Min övertygelse är dessutom att våra kunskaper kommer att bli mycket kritiska för att återstarta Sverige. Även på individnivå handlar det följaktligen om valet mellan att vara passiv och bli ett offer för förändringarna i omvärlden eller att själv ta kommandot över situationen och leda mot den framtid man önskar genom målmedvetna förbättringar…

Jag önskar er alla nu ett Gott Nytt 2021 och hoppas att vi ska kunna lägga den hemska pandemin bakom oss och med hjälp av kvalitet och förbättring ta ett stort steg in i en fin framtid!

Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.