3 av 10 företag brottas med skattehanteringen

Företagande Företagens skatteadministration tynger allt mer. Många bolag brottas med en växande skattehantering och efterlyser också förändringar i skattepolitiken, enligt PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern.

3 av 10 företag brottas med skattehanteringen
Många lägger mer tid på skattehanteringen. Foto: Stock Adobe.

PwC:s undersökning Skattebarometern fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter i stort. 325 bolag har medverkat, varav 100 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap och/eller med en omsättning på minst en miljard kronor samt 225 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50 – 500 miljoner kronor.

Av undersökningen framgår att vart tredje bolag – 32 procent – lägger mer tid på sin skattehantering nu än för fem år sedan. Endast åtta procent menar att tidsåtgången har minskat.

– Undersökningen ger tydliga signaler om att det finns ett förenklingsbehov när det gäller skattehantering. Den uteblivna skattereformen måste nu ersättas genom ett strukturerat helhetsgrepp på svenska företags skattesituation, kommenterar Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med inriktning mot mindre och medelstora företag på PwC.

Grön skatteväxling välkomnas

Undersökningen visar även att klimatfrågorna kommer allt mer i fokus inom näringslivet. Andelen bolag som förespråkar så kallad grön skatteväxling, det vill säga att miljöfarliga produkter och tjänster beskattas hårdare, medan skatten sänks på sådant som är samhällsnyttigt, har ökat från 68 procent förra året till 77 procent i år. Endast drygt var femte tycker det är fel väg att gå.

Frågan om skatteutjämning är ständigt aktuell och viktig del av diskussionen kring framtidens samhälle med en levande landsbygd. Regionala skatter kan vara en viktig pusselbit för att skapa tillväxtmöjligheter och inflyttning i fler delar av Sverige, menar Ulrika Lundh Eriksson.

– Här visar resultaten att närmare hälften av bolagen nu förespråkar varierade regionala skatter på företagande. Dock är det stora skillnader mellan olika bolag. 53 procent av de mindre och medelstora bolagen välkomnar en sådan förändring, medan endast 28 procent av de stora bolagen har samma åsikt, säger hon.

Personaloptioner och pensionslösningar

Kompetensbristen är en utmaning i många branscher. Företagen i undersökningen lyfter fram personaloptioner och utvecklade pensionslösningar som viktiga delar för att klara kompetensförsörjningen.

Fyra av tio mindre eller medelstora företag skulle överväga att införa ett incitamentsprogram för medarbetarna om regelverket för personaloptioner förändrades. 13 procent av företagen inom samma kategori planerar för höjd tjänstepension under de närmaste tre åren som ett sätt att dra till sig kompetens.

Några andra skattereformer som företagen efterlyser handlar bland annat om sänkta inkomstskatter och förändringar av de så kallade 3:12-reglerna med sänkta skatter vid utdelning och kapitalvinster.

Forna Alliansen högst i kurs

Vad tycker då företagen om regeringens skattepolitik? Endast fyra procent uppger att den nuvarande regeringen är bäst på skattefrågor. Ett konservativt block med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna attraherar inte heller fler än nio procent. Det som står högst i kurs är istället den forna Alliansens politik som föredras av 42 procent av de svarande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.