3 grundpelare för en handlingsstark organisation

Ledarskap All långsiktig framgång bygger på individens inre drivkrafter och det mänskliga samspelet, menar Joakim Ahlström, författare till den nya boken ”Handlingsstark – så maxar du ditt och andras engagemang”, där han bland annat presenterar tre grundpelare för en handlingsstark organisation. Även i coronatider när många jobbar hemifrån finns verktyg att ta till för att stärka samverkan.

3 grundpelare för en handlingsstark organisation
Joakim Ahlström, vd Real8 Consulting Group. Foto: Sören Vilks.

Joakim Ahlström, som är vd för Real8 Consulting Group och flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom ledarskap och organisationsutveckling, har tidigare utkommit med bland annat böckerna ”How to Succeed with Continuous Improvement” och ”Success – Free from Fear, Full of Power”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Den nya boken ”Handlingsstark – så maxar du ditt och andras engagemang” bygger vidare på hans teorier om vikten av självinsikt och samarbete som vägen till framgång. Bara tillsammans kan vi frigöra den mänskliga potentialen och skapa en positiv spiral av engagemang och handlingskraft i organisationen, menar han.

– De flesta chefer är intellektuellt medvetna om betydelsen av att skapa en organisation där alla kommer till sin rätt och samverkar. Men det som saknas är ”huret” – hur man skapar ett genuint engagemang och ger energi åt det mänskliga samspelet, säger Joakim Ahlström.

Tre grundpelare

I boken presenterar Joakim Ahlström tre grundpelare för en handlingsstark organisation:

Individens inre drivkraft.

Det är viktigt att den enskilde medarbetaren på djupet kommer till insikt om sig själv, är medveten om sina inre drivkrafter och vad man kan bidra med till helheten.

Omgivningens stöd och lyftkraft.

För att individen ska kunna prestera på topp krävs omgivningens stöd och en trygg miljö där var och en kan ge sitt bidrag, utan att känna sig dum eller vara rädd för att bli straffad.

– Ett modernt begrepp för det är psykologisk trygghet. Det representerar inte bara att medarbetarna känner sig trygga, utan att de även uttrycker sina krav och förväntningar på varandra på ett tydligt och respektfullt sätt. Först då finns förutsättningar för att nå zonen av topprestationer, konstaterar han.

Ledstjärnans dragningskraft.

Det handlar om förmågan att knyta an till och gemensamt forma ett övergripande syfte som är större än individuella prestationer och som inte bara dikteras ovanifrån.

– Det övergripande syftet måste vara ständigt närvarande och kontinuerligt utvecklas genom att man pratar om det, betonar han.

När dessa tre krafter – individens drivkraft, omgivningens lyftkraft och ledstjärnans dragningskraft – får samverka finns alla förutsättningar för en handlingskraftig organisation där medarbetarna känner engagemang och presterar på topp.

– Det är då man får den riktigt starka utväxlingen och ett resultat som blir större än summan av respektive del, fastslår Joakim Ahlström.

Samspel i coronatider

Men hur fungerar det mänskliga samspelet i coronatider – när människor är utspridda och många jobbar hemifrån? Enligt Joakim Ahlström är det då viktigare än någonsin att upprätthålla den mänskliga kontakten inom organisationen.

– Ensamhet i kombination med rädsla är ett av de värsta tillstånden man kan vara i. Det leder till passivitet och handlingsförlamning, säger han.

Enligt Joakim Ahlström kan många av de verktyg som han presenterar i boken användas även virtuellt. Det kanske tar sig annorlunda uttryck än i den fysiska världen, men gör ändå att människor kan känna sig sedda, hörda, förstådda och framförallt stärkta att ta sig an de utmaningar de står inför.

Virtuella konferenser

Joakim Ahlström exemplifierar med den virtuella ”Power Check-in” som Real8 Consulting Group varje dag har som uppstart för medarbetarna inom den egna organisationen.

– Den ger energi inför dagens handlingar, säger han.

Alla utbildningar och föreläsningar har också flyttats över från den fysiska till den virtuella världen. Själv ska Joakim Ahlström medverka vid en videosänd konferens senare i veckan med uppemot 700 deltagare.

– På våra fysiska seminarier brukar vi dela in den stora gruppen i undergrupper med ett par deltagare i varje. Det gör vi även virtuellt via webben, och där har det visat sig att närheten kan bli ännu större och erfarenhetsutbytet ännu bättre när människor möts på tu man hand, helt avskärmade från andra, förklarar han.

Nya kontaktvägar

Genom coronakrisen har digitaliseringen tagit stora steg framåt och gett upphov till att nya kontaktvägar etablerats. Många av verktygen kommer vi säkert att behålla även efter krisen, tror han.

– Samtidigt är det mänskliga samspelet i fysisk form livsnödvändigt. Det behövs för att skapa äkta samverkan och för att vi lyckas med de riktigt stora förändringarna, sammanfattar Joakim Ahlström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.