3 tips för mer innovativa arbetsplatser

Innovation Bara 29 procent tycker att deras arbetsplats är pionjärer eller tidiga anhängare när det gäller att ta till sig nya innovationer. Motsvarande siffra 2017 låg på 30 procent. Det visar Arbetslivspanelen Manpower Work Life. Här tipsar experten om tre steg till mer innovativa arbetsplatser.

3 tips för mer innovativa arbetsplatser

– I takt med att allt högre krav ställs på företags innovationsförmåga blir organisationskulturen en avgörande konkurrensfördel, eftersom den möjliggör – eller motverkar – innovation. Företag som uppmuntrar nytänkande får bland annat lättare att både rekrytera och behålla talangerna på arbetsmarknaden, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup Sverige.

Drygt hälften av alla svenskar, 56 procent, tycker att arbetsplatser borde ha en positiv attityd till nya innovationer och vara först ut eller redo att anamma nya innovationer tidigare än många andra organisationer. Men bara tre av tio, 29 procent, bedömer att deras arbetsplatser faktiskt har en sådan attityd i dag. Det är i princip på exakt samma nivå som för två år sedan, då motsvarande siffra var 30 procent.

En fördom är ibland att äldre är mer skeptiska än yngre till att deras arbetsplatser ska anamma nya innovationer. Men bara 2 procent tycker att organisationer borde vara skeptiska och inte ta in nya innovationer förrän de är väl beprövade, och det är ingen skillnad mellan äldre och yngre. 10 procent av svenskarna upplever att de jobbar på en arbetsplats där attityden är skeptisk till att anamma nya innovationer, som ny teknik, nya metoder eller nya arbetssätt.

– En del företag har svårt att ställa om till ett nytt mindset, men nyckeln till att höja innovationstakten är att våga prova och att involvera medarbetarna. Det är viktigt att se till att alla känner att de hänger med i utvecklingen, så att deras engagemang inte sänks, avslutar Mikael Jansson.

Tre tips för mer innovativa arbetsplatser

  1. Välkomna alla idéer. Som chef är det viktigt att uppmuntra och ta tillvara nya förslag. Uppmuntra medarbetarna att ta ansvar för att vidareutveckla sina idéer och att testa den på flera personer för feedback.
  2. Fira misslyckanden. Alla idéer kommer inte att bli succé. Istället för att nedslås av misslyckanden, beröm medarbetarna för att de testade något nytt. Annars finns risken att de inte vågar pröva sina idéer nästa gång.
  3. Lyft förändringsframgångar. Att prata om nya idéer på ett positivt sätt bidrar till att etablera en företagskultur som välkomnar förändring. Lyft också fram enskilda medarbetares initiativ som positiv inspiration för hela företaget.

Läs även gärna:

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.