38 miljoner till ny forskning om arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljö Vilken effekt har hörselskydd på sambanden mellan buller och hjärtinfarkt? Och hur kan man förebygga ögontrötthet och huvudvärk för personal i kontrollrum? Det är två av 13 forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som tillsammans nu fått 38 miljoner kronor.

38 miljoner till ny forskning om arbetsmiljö och hälsa
Shutterstock

Det är AFA Försäkrings forskningsstöd som delat ut forskningsanslag för den fjärde anslagsperioden för 2016. Totalt avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa.

Barnafödande och prostatacancer

Ett av projekten som fått forskningsmedel ska undersöka hur barnafödande påverkar sjukfrånvaro.

Två andra projekt är relaterade till vården. I det ena ska forskare utveckla en behandlingsmetod mot prostatacancer där en målsökande substans ska hindra friska celler från att omvandlas till cancerceller.

Det andra ska undersöka vilka faktorer som påverkar utfallet för smärtprogram.

Arbetsplatsolyckor

Två projekt handlar direkt om arbetsplatsolyckor. Det ena ska undersöka varför det är fler olyckor på danska byggarbetsplatser än svenska.

Det andra projekt ska studera tekniska och organisatoriska orsaker till inträffade olyckor i stål-, massa- och pappersindustrierna och undersöka betydelsen av individuella faktorer som utbildning och kunskap.

Bättre arbetsmiljöarbete i kommuner

Magnus Svartengren, Uppsala universitet, ska testa en modell i ett tjugotal kommuner för ett strukturerat och inkluderande arbetsmiljöarbete. Studien ska också visa sambanden mellan arbetsmiljö, hälsa och produktivitet.

Kemikalier och avgaser

Ett projekt ska studera avgasutsläpp och hur de kan reduceras med modern teknologi. Ett annat projek ska mäta vilka halter av allergiframkallande ämnena som målare utsätts för och ta fram underlag för att bättre kunna bedöma risker i yrkesmålares arbetsmiljö.

I och med EU:s kemikalielagstiftning Reach står industrin själv för det vetenskapliga underlaget för kemiska arbetsmiljörisker. Linda Schenk, Karolinska Institutet, ska undersöka företagens studier och ta reda på hur många som använder metoden. Hon ska också utveckla ett ramverk för att utvärdera gränsvärden och effekter.

Säkrare svetsning

Ett av projekten ska utveckla webbplatsen Svetsa Rätt, så att den blir enklare för lärare och elever att använda. Ett kunskapstest om arbetsmiljörisker och säkert svetsarbete ska också läggas till på sajten.

Ett av projekten beskrivs i en egen artikel här: Nu undersöks hur jobbet påverkar sömnbehovet

För mer information om projekten, se listan hos Afa Försäkring här. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste