4 knep för att bromsa kompetenstappet – Affärsutvecklaren tipsar

Verksamhetsutveckling I Sverige råder det akut kompetensbrist inom flera branscher, bland annat IT-branschen där läget blir mer och mer alarmerande enligt affärsutvecklaren Mette Svensson. Till Kvalitetsmagasinet delar hon sina bästa fyra tips för att hantera problemet.

4 knep för att bromsa kompetenstappet – Affärsutvecklaren tipsar
Mette Svensson vill att fler ska se fortbildning som en investering.

Nackademin gjorde nyligen en pulsmätning bland några av Sveriges största företag där det framgår att många branscher lider av akut kompetensbrist. Fler än hälften anser att kompetens saknas i deras bransch. Den vanligaste bristen är enligt Mette Svensson att det saknas kunskap gällande digitala verktyg för att utföra vanliga arbetsuppgifter i vardagen – och för att klara av morgondagens uppgifter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det råder en missmatch mellan den kompetens som finns och det behov som företagen har idag men också börjar få allt mer. Utmaningen ligger i att hitta en matchning kring det man kan utbilda sig till idag kontra det som behövs i näringslivet, säger hon.

Ett krympande näringsliv

Om man inte lyckas stötta upp kompetensbristen kommer detta att leda till inställda expansioner av företag. Det leder i sin tur till minskade exporter, minskade omsättningar och hämmad import av extern arbetskraft.

– Vi behöver importera en del kvalificerad arbetskraft i dagens läge, men om Sveriges företag inte är attraktiva på marknaden så tappar vi den, säger Mette Svensson, säger Mette Svensson.

Det enda sättet att säkra sin tillväxt är att bli den mest attraktiva arbetsgivaren, men hur ska man då gå till väga för att kunna verka i den globala konkurrenskraften?

– Vi behöver fler utbildningar inom nytänkande och innovation, därför man kan inte som samhället ser ut i dag, eller än mer imorgon, förlita sig på en högskoleutbildning man gick för flera år sedan. Man måste hela tiden leva i det livslånga lärandet och hålla sig á jour.

Högre prioriteringsgrad krävs

Den enskilt största utmaningen som Mette Svensson har identifierat inom näringslivet när det kommer till att motverka kompetensbristen är en låg prioritetsgrad.

– Jag upplever att många inte tror att de har resurser att kompetensutveckla personalen, men man måste prioritera personalens fortbildning, annars kommer man inte kunna rekrytera nya talanger. De behöver helt enkelt göra sin SWOT-analys för att se att kompetenshöjningen är en avgörande investering.

Fakta

Mette Svenssons fyra råd för att minska kompetenstappet

  1. Identifiera behovet – För att säkerställa en effektiv kompetensutveckling som är relevant så måste företag utvärdera sina behov och identifiera de områden där det finns brister i kompetensen.
  2. Ha realistiska mål och förväntningar – För att minska risken för besvikelse och öka chansen för framgång är det viktigt att ha uppnåbara mål och förväntningar. Se över vilka mål som är relevanta, givande och utmanande för medarbetarna, men undvik att sätta för höga eller för låga mål. Säkerställ också att förväntningarna på hur utbildningen kan bidra till företagets framgång är realistiska.
  3. Lägg inte ansvaret för kompetensutveckling på medarbetare – Om du har en ledningsposition i ditt företag är det viktigt att inte bara erbjuda kompetensutveckling för de anställda utan faktiskt se till att de får utrymme att använda möjligheten. Många företag lägger ansvaret på sina medarbetare att kompetensutvecklas vilket leder till att det aldrig sker. Därför måste du i ledningsposition se till att uppmuntra en kultur av lärande och aktivt jobba för att medarbetarna kompetensutvecklas.
  4. Satsa på kontinuerlig utbildning – Kompetensutveckling är inte något som görs en gång och sedan är avklarat, utan det är en kontinuerlig process. Arbetsmarknaden förändras konstant och därför är det viktigt att uppdatera och förbättra sin kompetens över tid för att förbli konkurrenskraftig.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.