4 punkter för ett gott ledarskap

Ledarskap Mynak pekar ut transformativt ledarskap som den bästa ledarmodellen för medarbetarnas mående och prestation. Här är de fyra viktigaste beteende som krävs av chefen.

4 punkter för ett gott ledarskap
Fyra fina beteenden som hjälper dig att leda väl. Foto: Adobe Stock

Hur ser sambandet ut mellan ledarskap och medarbetarnas välbefinnande och arbetsprestation? Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har gjort en kunskapssammanställning baserad på 30 forskningsstudier, som de har analyserat.

Analysen visar att konstruktivt ledarskap har ett samband med medarbetarnas välbefinnande, och också ett samband med medarbetarnas prestation. Med konstruktivt ledarskap avses framför allt ett transformerande ledarskap. Det är en ledarskapsmodell som bygger på att ledaren involverar medarbetarna i verksamhetens utveckling.

4 ledarbeteenden

Ett transformativt ledarskap tycks alltså vara en ledarskapsmodell med en positiv inverkan på medarbetarnas mående och prestation. Mynak föreslår därför fyra faktorer att sträva efter för en som vill utöva ett gott ledarskap. De fyra transformerande ledarbeteendena är:

  1. att vara en förebild
  2. att inspirera med hjälp av visioner
  3. att stimulera nya idéer
  4. att visa omtanke

Förebygg destruktivt ledarskap

Mynak föreslår också att organisationer aktivt går in för att skapa goda förutsättningar för transformativt ledarskap. Genom ledarträning kan ledarna få hjälp att utveckla transformerande beteenden, och hitta gemensamma tillvägagångssätt för att tillsammans formulera vilka förutsättningar som kan behövas.

De föreslår till sist att organisationer aktivt arbetar för att förebygga destruktiva ledarbeteenden. Detta eftersom studierna visar att destruktivt ledarskap kan minska både personalens välbefinnande och organisationers prestationsförmåga.

Läs hela forskningssammanställningen här

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.