45 procent av svenskarna tror inte att deras val påverkar klimatet

Miljö I en rapport från konsultföretaget Ramboll har drygt 1 000 svenskar svarat på hur de ser på sin egen klimatpåverkan. Närmare hälften, 45 procent, tror inte att deras val har någon betydelse. Studien tittar också på vilka vanor konsumenterna är beredda att förändra.

45 procent av svenskarna tror inte att deras val påverkar klimatet
Många kan tänka sig att cykla eller gå för klimatets skull. Bild Stock Adobe.

Kvinnor tror att deras val har påverkan på klimatet i större utsträckning än män. Tittar man på åldersintervall så är det bland 50-64-åringarna som flest tror att deras beslut påverkar klimatet, tätt följt av 18-29-åringar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

På frågan om vad man kan tänka sig att förändra för att minska sin klimatpåverkan, svarar 44 procent att de kan tänka sig att konsumera mindre. 40 procent vill börja välja mer miljövänliga varor och 32 procent vill gå och cykla mer.

– Jag tycker att det är en väldigt hög siffra som säger sig vilja konsumera mindre. Den tycker jag är verkligen en uppmaning till bolag som jobbar med att sälja konsumtionsprodukter.

Vill mer

De som ändå shoppar vidare, vill i stor utsträckning handla mer miljöanpassade varor.

– Det är tydligt att man vill använda mer miljöanpassat och att man vill ha den informationen direkt vid köptillfället. Det ska man få direkt online eller vid hyllan, säger Louise König.

Hon poängterar att det är skillnad på vad personer säger att de är beredda att göra, och vad de faktiskt gör. Men tycker ändå att resultaten från undersökningen övertygar.

– Det är ändå ganska starka och tydliga siffror. Man måste fråga sig – om hälften vill konsumera mindre, vad innebär det för vår verksamhet? Om 40 % vill handla mer hållbart – ger vi dem möjligheten? Skapar vi möjlighet för de som vill gå och cykla?

Skaffa bin

När det gäller biologisk mångfald är viljan till förändring procentuellt sätt ännu större, 57 procent kan tänka sig att handla mer ekologiska och närproducerade produkter än vad de gör idag. Hälften menar att blommor, bihotell och bivattnare är något de skulle kunna skaffa, och hela 33 procent tänker sig kunna odla mer själva.

– När man kan förstå något och det blir mer påtagligt, då blir man mer villig att göra något, säger Louise König.

Var det något i undersökningen som förvånade dig?

– Jag tyckte att siffran var ganska hög när en av två inte anser eller tror att deras val kan påverka klimatet. Det är varannan person som går på trottoaren eller i butiken. Då måste man ställa sig frågan om vi är tydliga nog.

Studien är gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Ramboll.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.