5 tecken på att du fått agilt arbete om bakfoten

Struktur och kultur Jobbar ni agilt? Här listas 5 tecken på att ni inte riktigt gör det på optimalt vis.

5 tecken på att du fått agilt arbete om bakfoten
Foto: Adobe Stock

Inom vissa branscher är agilt arbete mer eller mindre vedertaget medan andra fortfarande försöker hoppa på tåget.

Det agila arbetssättet kan beskrivas som en process där man arbetar med delleveranser i korta cykler där man testar, analyserar och förbättrar i stället för att göra en stor slutleverans i slutet av ett projekt. Agilt arbete sker ofta i mindre, självorganiserande team som ofta är tvärfunktionella. För att agila arbetssätt ska kunna fungera i praktiken krävs:

  • En organisation som stöttar självorganiserande team samtidigt som de får makt och ansvar
  • Ledare som lämnar över lite av sitt beslutsfattande till teamen
  • Mindre byråkratiska och administrativa processer kring teamen
  • En kultur som uppmuntrar teamarbete och experimenterande
  • Kommunikation

Men när nya arbetsmetoder implementeras kan man vänta sig några missförstånd. Infoworld har listat saker som kan gå fel vid agilt arbete.

1. Att göra agilt i stället för att vara agil

Det finns ingen agil standardprocess eller metod. Det är mer en filosofi. Man måste vara flexibel och öppen för ständiga förbättringar. Det räcker inte att göra saker som uppfattas som agilt.

2. Formulera arbetsuppgifter i stället för berättelser

Om de berättelser som formuleras egentligen är förtäckta arbetsuppgifter så kommer ett utvecklingsprojekt att bli uppgiftsorienterat i stället för att vara fokuserat på att leverera värde. Det gäller att hitta rätt balans.

3. Jämföra team eller individer

Det är meningslöst att jämföra team eller individer med hjälp av mätetal. Mätetal är till för att hantera uppskattningar.

4. Att skippa utvärderingen

En process som inte ifrågasätts kan inte förbättras och alla inblandade bör känna sig manade att göra det.

5. Att göra exakt som andra, bara för att

Varje team utgör en unik kombination av personligheter, färdigheter och miljöer. Läs om arbetssätt som fungerat för andra och prova dem, men anamma dem inte med automatik eftersom någon säger att de är bäst.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste