5 tips för ökad arbetsglädje

Medarbetarskap Se kollegorna och var hjälpsam. Det är några steg till att bidra till ökad arbetsglädje. Det menar Anna Tufvesson som nyligen gav ut boken ”Aktivt medarbetarskap. Ta ansvar och utvecklas på jobbet” (Liber). Där konstaterar hon att vi är varandras arbetsmiljö och vi är alla medansvariga i arbetsklimatet på arbetsplatsen.

5 tips för ökad arbetsglädje
Anna Tufvesson, konsult på Effect management och organisationskonsult i Karlstads kommun.

Liksom chefer behöver utbildning i att vara bra chefer så behöver medarbetare utbildning i medarbetarskap, konstaterar ledar- och medarbetarutvecklaren Anna Tufvesson.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har pratat om ledarskap i en herrans massa år. Nu tycker jag att vi behöver prata mer om medarbetarskap, att det är något vi ska göra tillsammans. Om alla tar ansvar både för arbetet och att ha det trevligt ihop så blir det bra, säger hon.

Medarbetarskap handlar bland annat om att ta ansvar för att man är engagerad, för samarbetet, för sin hälsa och för att lära nytt.

Det handlar också om att vara professionell på jobbet, att ”hänga av sig” personliga problem eller starka känsloyttringar eller åsikter.

– När jag säger det här kan jag få frågor om man inte ska kunna vara sig själv på jobbet och jag tycker att det beror på. Man kan behöva anpassa sig lite. Har man till exempel ett häftigt humör kanske man inte ska spela ut det.

Hon tar exemplet om vi själva skulle genomgå en operation. Då vill vi inte att kirurgen klagar inför oss över sitt långa arbetspass eller sin trötthet på grund av privata problem.

– Man ska kunna säga till chefen och kollegorna att ”nu har jag det jobbigt i mitt liv” om man går igenom en skilsmässa eller annat. Det är bra att berätta, men vi ska anstränga oss för att gå in i rollen på jobbet.

Ett bra medarbetarskap betyder inte att låta bli att påtala saker som borde ändras. Tvärt om. Medarbetarskap handlar mycket om att informera sin chef om sina behov, men också att se vad man kan göra för att hjälpa sin chef att vara en bra chef.

– Det som är viktigt när man säger vad man tycker är att skilja på konstruktiv kritik och gnäll. Konstruktiv kritik är att tala om vad man vill ha, vad som kan bli bättre, vad som är problemet och att vilja medverka till en lösning. Vi ska vara rädda om våra chefer och inte uttrycka oss hur som helst till dem.

Så hur gör man för att skapa ett bra medarbetarskap på arbetsplatsen?

– Var tydlig med vilka förväntningar ni har, råder Anna Tufvesson. Det här förväntar vi oss av chefer och det här av medarbetare. Involvera facket, medarbetare och chefer i att formulera en policy. Vad behöver vi för ledarskap och medarbetarskap hos oss

För att medarbetarna ska leva upp till det här är det viktigt med utbildning. Att kunna framföra sina synpunkter och önskemål på ett bra sätt är inte självklart för alla.

För Karlstads kommun har Anna Tufvesson utvecklat ett utbildningskoncept med korta, illustrerande filmer som utgångspunkt. Under en utbildningsdag får medarbetarna göra övningar och fundera över sin egen inställning.

I ett ”reflektionsblad” skriver deltagarna ner sina svar på frågor som: Vad vill du få ut av utvecklingssamtalet? Om någon har synpunkter på ditt arbete, hur vill du få reda på det? Hur bidrar du till arbetsglädje? Här får alla också återkoppling på hur andra tycker att de bidrar till arbetsglädje.

– Medarbetarna tycker att det här är jättebra och cheferna tycker att det är jättebra att fokus äntligen kommer på någon annan.

Men det är viktigt att ha fler verktyg och Anna Tufvesson har utvecklat workshops, kortlekar, med mera.

– Man behöver hela tiden hitta verktyg och se till att chefer har tillgång till dem. Då behöver man inte anlita konsulter.

Det här kan alla göra för att öka andras arbetsglädje:

 • Se kollegorna. Leta efter vad de gör bra och tala om det för dem.
 •  Var trevlig. Smitta andra med positiv inställning.
 • Var intresserad av vad kollegorna jobbar med.
 •  Var hjälpsam, omtänksam och stöttande.
 • Snacka inte skit.

Det här kan alla göra för att öka sin egen arbetsglädje:

 • Se till att uppleva jobbet som meningsfullt. Om det inte är det, försök byta arbetsuppgifter.
 • Ha ett jobb där dina egna värderingar inte går stick i stäv med organisationens.
 • Gör dig delaktig. Framför det du tycker under möten, inte efter. Säg vad du vill vara delaktig i.
 • Arbetsbelastning. Säg till om du har för mycket eller för lite att göra. Chefen är inte tankeläsare. Fråga vad du ska prioritera och om något kan tas bort.
 •  Tala om vad du vill utvecklas inom och hur du vill lära dig.
 • Säg inte ”Jag kan inte samarbeta med dig” utan ”Jag behöver hjälp med hur jag kan samarbeta med dig”.
 • Håll dig i form. Fysisk träning är ett av de bästa medlen mot stress.
 •  Om du inte trivs och har gjort det du har kunnat för att förändra situationen, stanna inte utan sök dig vidare till något annat jobb.

Det här kan du som chef göra:

 • Sätt upp riktlinjer för vad som förväntas av chefer respektive medarbetare.
 • Ha utbildning i medarbetarskap för alla. Leder du en stor organisation, skräddarsy utbildningen. Leder du en liten organisation, ha utbildning med grunderna i medarbetarskap.
 • Ge förutsättningar för att möta medarbetarna när de talar om vad de vill och behöver – gör det möjligt att kompetensutveckla sig, ge tillräckliga resurser och befogenheter så att uppdraget blir rimligt, ha mötesformer så att det går att vara delaktig.
 • Ge återkoppling. Fråga i utvecklingssamtal hur medarbetare bidrar till arbetsglädje för sig själva och andra, hur personen tar ansvar för sin egen hälsa och så vidare. Belöna gott medarbetarskap.
 • Var en bra kollega. Tänka också själv på att öka din och andras arbetsglädje.

Anna Tufvesson, konsult på Effect management och organisationskonsult i Karlstads kommun.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.