5 vanliga fördomar om gamification – så bemöter du dem

"Gamification är uppiggande men effektlöst" är bara en av många fördomar om den populära motivationsmetoden. Kvalitetsmagasinet listar fem konkreta exempel på hur du som förändringsledare kan ge en mer nyanserad bild av fenomenet.

5 vanliga fördomar om gamification – så bemöter du dem
Att ha kul kan mycket väl ha seriösa effekter. Foto: Stockadobe

Att använda speldesign i icke-spelrelaterade kontexter för att öka engagemang är inget nytt. Användningsområdena innefattar sedan mer än tio år alltifrån utbildning och förändringsledning till marknadsföring och coachning. Trots dess vetenskapligt bevisade effekter kvarstår vissa seglivade fördomar kring användningen av gamification. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

1. Att det är barnsligt

En vanlig fördom om gamification är att det är något barnsligt som inte lämpar sig för vuxna, och särskilt inte i professionella sammanhang. Det kan bero på en förlegad bild av att intensivt arbete inte ska vara alltför lustfyllt. I själva verket kan välutformade spelmekanismer vara väldigt effektiva för att förbättra prestationsförmågan hos såväl ung som gammal.

2. Att det är ytligt

Det finns en uppfattning om att gamification bara handlar om att addera poängräkning och belöningar till en särskild uppgift, utan att göra några verkliga förbättringar i själva medarbetarupplevelsen. Det här kan vara sant om gamification inte genomförs på ett strategiskt sätt med fokus på att adressera verkliga behov och mål.

3. Att det blir en distraktion

Gamification upplevs av vissa distraktion som flyttar fokus från det ”riktiga” förbättringsarbetet. Det kan hända om speldesignen inte är relevant för uppgiften eller om de inte implementeras på ett balanserat sätt. Gamification-modeller har alltså inget egenvärde, de ska alltid vara tydligt anpassade för ändamålet.

4. Att det är en quick-fix-lösning

Vissa tror att gamification är en quick-fix-lösning för att öka motivationen utan att behöva göra några verkliga förändringar i processer eller system. Men för att vara långsiktigt effektivt måste gamification integreras i en övergripande strategi och stödjas av meningsfulla och relevanta aktiviteter.

5. Att det är till enbart för belöning

En vanlig missuppfattning är att gamification bara går ut på att ge belöningar för att uppmuntra och förstärka ett önskat beteende. Belöningar kan absolut vara en del av gamification, men det är minst lika viktigt att ta med andra motivationsfaktorer såsom feedback och social interaktion.

Fakta

Tips: Så väcker du spellusten

  • Förstå målgruppen. Ta reda på så mycket du kan om målgruppen så att du kan utforma spelet på ett lockande sätt.
  • Locka med låg tröskel. Det ska vara lätt att komma igång.
  • Skapa ”pleasurable frustration”. Lägg gärna in tävlingsmoment där spelare kan utmana sina kollegor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste