6 vinster med Sex Sigma

Sex Sigma Förbättringsmetodiken Sex Sigma ger positiva effekter utöver att minimera avvikelser i tillverknings- eller affärsprocesser. Här är sex fördelar som alla typer av organisationer kan dra nytta av genom att använda Sex Sigmas metoder.

1. Lojalare kunder. Alla vill ha nöjda kunder som kommer tillbaka, men många kunder skräms bort av dåligt bemötande eller en undermålig produkt. Den risken minskar för den som har implementerat Sex Sigma i sin organisation. När avvikelserna blir färre blir också kundens upplevelse bättre – och kunden kommer tillbaka. (Det är heller aldrig fel att göra en kundundersökning för att ta reda på vilken del av produkten eller tjänsten som kunden värdesätter mest.)

2. Tidsbesparingar. Sex Sigma-metoderna kan hjälpa personalen att använda sin tid på jobbet på bästa sätt. Det gör de genom att först sätta SMARTA mål (specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbundet) och sedan analysera dem utifrån perspektiven: lärande, utförande och fullbordande. Till exempel kan medarbetarna fundera på hur ofta de avbryts i sina arbetsuppgifter, hur det påverkar chansen att nå målen, och om dessa avbrott verkligen är nödvändiga. En handlingsplan för hur man ska jobba istället kan hjälpa många att bli mer produktiva på jobbet.

3. Projekt som håller deadline. Projekt har en tendens att dra över tiden, till exempel på grund av att uppdraget ändras under tiden. Men med Sex Sigma får den sammansatta projektgruppen verktyg för att identifiera möjliga hinder som kan stå i vägen för att projektet blir klart i tid. När dessa hinder har identifierats får teamet även hitta lösningar för att komma runt dem. Den här metoden har gjort att företag kortat sina projekttider med upp till 35 procent.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste