7 000 hembesök – och nästan 100 procent nöjda patienter

Sjukvård Projektet Akut sjukhusvård i hemmet på Skånes universitetssjukhus i Malmö blir nu permanent. Arbetssättet har visat sig vara lönsamt för både patienter, personal och verksamhet.

7 000 hembesök – och nästan 100 procent nöjda patienter
Sjuksköterskorna Isa Segerhag och Amanda Borg på Skånes universitetssjukhus ger patienter akut sjukhusvård i hemmet.

Under de två år som projektet pågått har över 700 patienter fått akut specialiserad sjukvård i hemmet, dygnet runt. Resultaten hittills är enbart positiva.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– En framgångsfaktor är att vi redan innan start hade ett inarbetat och bra samarbete med kommunen. Målsättningen är att patienter som idag har kommunala insatser inte ska behöva åka till sjukhuset om vården kan ges i hemmet, säger Linn Kennedy, områdeschef och medicinskt ansvarig för Mobilt sjukhusteam Malmö.

En annan stor fördel med arbetssättet är att patienten tar ett större ansvar för sin vård. Medvetenheten om den egna hälsan ökar när patienterna själva får kontrollera till exempel sitt blodtryck och ansvara för sina mediciner. Genom att komma hem till patienten kan personalen också vara mer flexibel med vad patienten behöver för att må bättre. Samtidigt märker de att patienterna både sover, äter och mår bättre när de får vara hemma.

För de svårast sjuka patienterna kommer det alltid att behövas sjukhus. Men det vi ser nu är bara början på ett helt nytt sätt att tänka och arbeta på, poängterar Linn Kennedy.

– Erfarenheten av liknande projekt internationellt visar att det är möjligt att vårda så många som 10–20 procent av sjukhusets alla inneliggande patienter i hemmet, säger Linn Kennedy.

I augusti står även på tur Lund att införa akut medicinsk vård i hemmet.

Fakta

Projektet Akut sjukhusvård i hemmet

Startade som försök under hösten 2020.

Under projektet har det mobila teamet gjort nästan 7 000 hembesök hos 700 patienter i alla åldrar och med olika sjukdomar.

Vanligast är vård av patienter med svåra infektioner och äldre, sköra patienter.

Just nu kan projektet ansvara för omkring 10 till 14 patienter åt gången.

Omkring 99 procent av de patienter som fått vård i hemmet, och deras anhöriga, är nöjda, känner sig trygga och skulle rekommendera metoden till andra i samma situation.

Under perioden har det varken inträffat några allvarliga avvikelser, vårdrelaterade infektioner eller fallskador.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.