7 faktorer för ett framgångsrikt arbetsliv

Arbetsmiljö En bra balans mellan arbete och fritid är det som unga tjänstemän ser som allra viktigast för ett framgångsrikt arbetsliv. Samtidigt ökar pressen på arbetstagarna och mer än varannan upplever stress på jobbet en vanlig arbetsvecka.

7 faktorer för ett framgångsrikt arbetsliv

Fackförbundet Unionen har tillsammans med Novus undersökt hur unga tjänstemän mellan 18 och 36 år ser på balansen i arbetslivet. Det visar sig att en majoritet upplever att de generellt är stressade under en vanlig arbetsvecka.

Stressen har dessutom ökat de senaste åren – från 48 procent 2017, då undersökningen genomfördes senast, till 53 procent 2019.

Nästan hälften av de tillfrågade uppger att stressen kommer av att de har för mycket att göra. Två av tio har ingen att lämna över till om de är borta och en av tio uppger att de stressas av otydliga förväntningar från chefen.

Läs även: Flexibelt arbete lockar de bästa talangerna.

– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna har förutsättningar att hinna med jobbet på utsatt arbetstid. Ett annat viktigt verktyg, speciellt för yngre generationer som växt upp med ständig tillgänglighet, är att ta fram en tydlig policy för när medarbetarna förväntas vara tillgängliga för jobbet på mobil och mejl och sedan efterleva policyn, kommenterar Martin Linder, ordförande för Unionen.

Hög lön mindre viktigt

En bra balans mellan arbete och fritid är annars det som många unga tjänstemän ser som allra viktigast för ett framgångsrikt arbetsliv, visar undersökningen. Det är viktigare än ständig utveckling i jobbet, hög lön eller karriärmöjligheter.

– Arbetsgivare som vill vara attraktiva för unga och bibehålla kompetens måste visa att de tar arbetsmiljöfrågor på allvar. För att lyckas krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete där man också ser över de psykosociala risker som finns på arbetsplatsen, säger Martin Linder.

Läs även: Så blir stressen din vän.

Det här är viktigast för ett framgångsrikt arbetsliv.

  1. Att ha balans mellan arbete och fritid 37 procent (34 procent)
  2. Att ständigt utvecklas i jobbet 24 procent (31 procent)
  3. Att ha roligt varje dag 15 procent (15 procent)
  4. Ha en hög lön 9 procent (8 procent)
  5. Göra karriär 6 procent (6 procent)
  6. Att via jobbet bidra till ett bättre samhälle 6 procent (5 procent)
  7. Att jag har möjlighet att resa och jobba 1 procent (2 procent)

Undersökningen har utförts av Novus på uppdrag av Unionen. Antalet respondenter: 1 017. 2017 års svar inom parentes.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.