7 framgångsfaktorer för lyckad förändring

Förändringsarbete Det räcker inte att ligga i framkant med olika digitala initiativ för att åstadkomma ett framgångsrikt förändringsarbete. Företagen måste ompröva hela synen på hur de kan skapa värden på ett nytt och unikt sätt, menar författarna till en ny bok från Harvard Business Review Press, som listar sju framgångsfaktorer.

7 framgångsfaktorer för lyckad förändring
Foto: Stock Adobe.

Det är Paul Leinwand och Mahadeva Matt Mani, både verksamma som strategikonsulter på Strategy& inom PwC, som i den nya boken Beyond Digital visar på vad som åstadkommer framgångsrik förändring.

Boken baseras på tre års studier tillsammans med 12 bolag som genomfört omfattande transformationer: Adobe, Citigroup, Cleveland Clinic, Eli Illy, Hitachi, Honeywell, Inditex, Komatsu, Microsoft, Philips, STC Pay och Titan.

Sju framgångsfaktorer

Genom djupintervjuer med de företagsledare som har ansvarat för transformationerna har författarna identifierat sju faktorer som bidragit till framgångsrik förändring:

  1. Ompröva företagets syfte och plats i omvärlden
  2. Bejaka och skapa värde via ekosystem
  3. Bygg ett system av insikter tillsammans med företagets kunder
  4. Gör din organisation mer resultatorienterad
  5. Skapa ett nytt fokus för företagsledningen
  6. Återuppfinn det sociala kontraktet med medarbetarna
  7. Ta ett radikalt omtag på det egna ledarskapet

– Två avgörande frågor som den här boken tar fasta på är dels vilka unika värden som det egna företaget kan bidra med. Dels vilka förmågor som gör att företaget kan skapa dessa värden på ett bättre sätt än någon annan, säger Per Hannover, Senior Executive Advisor på Strategy& i en kommentar och fortsätter:

– För att lyckas med en transformation måste företagsledare vara öppna och ärliga med de gap som finns när det gäller de sju faktorerna. Det räcker inte heller att bara arbeta vidare med ett fåtal av dessa punkter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste