7 steg till effektivare arbete

Digitalisering Se till att tekniken fungerar och slå vakt om kompetensförsörjningen. Med dessa framtidsråd blir digitaliseringen en nyckel till framtiden, lovar en ny rapport.

7 steg till effektivare arbete
Låt digitaliseringen och automatiseringen bidra till en effektivare och roligare verksamhet, säger ny rapport. Foto: Adobe Stock

Pion Group, Poolia och Kairos Future har tillsammans tagit fram en rapport om hur digital teknik kan spela en viktig roll för utvecklingen av företag och organisationer. Den bygger på enkätundersökningar bland 1 000 förvärvsarbetande svenskar och 113 HR-chefer, samt intervjuer med ett tiotal arbetsgivarrepresentanter.

Rapporten diskuterar den digitala teknikens utveckling från efterkrigstiden till i dag. Rapportförfattarna menar att tekniken från början satte villkoren, men i dag har blivit ett allt mer tjänstvilligt verktyg. De förutspår en ökande trend av tjänstemän som chefar över digitala bottar som i allt större utsträckning kan utföra kvalificerade arbetsuppgifter.

Hittills har digitaliseringen inte lett till färre jobb enligt rapporten, och många anser att utvecklingen snarare leder mot mer kvalificerade och intressanta arbetsuppgifter. För att främja den utvecklingen ger dock rapporten sju förslag på åtgärder som ger en skjuts framåt. Råden är allmänna och passar många branscher, och sträcker sig från omedelbara krafttag mot störande teknikstul, och till strategiska frågor om ökad automatisering och kompetensförsörjning.

Fakta

7 steg mot ett effektivare och roligare arbete

  1. Eliminera teknikstrulet. Teknikstrul är en källa till missnöje, och det är i dagens bristande teknik man måste börja. Eliminera det värsta teknikstrulet så får ni mer effektivitet, produktivitet och arbetsglädje samtidigt som ni undviker att medarbetare lämnar i frustration över teknikstrul.
  2. Fyll de akuta kompetensbehoven. Säkerställ att alla medarbetare får en introduktion till de system de ska använda så ni får ut maximal nytta av dem. Det gör nytta för såväl organisation som individ, och skapar ökad arbetsglädje och engagemang.
  3. Ta fram en samlad vision och strategi för resan framåt. Alltför få organisationer har en tydlig samlad bild av sin verksamhet idag och på ett antal års sikt. En vision som knyter samman den digitala resan med affären och de kompetenser som kommer krävas för att förverkliga den. Ta fram en tydlig vision där dessa tre områden samverkar med centrala byggstenar och övergripande strategier i en resa på fem eller tio års sikt. Vilka är möjligheterna – tekniskt, affärsmässigt, mänskligt? På så sätt får ni ett ramverk att för alla initiativ som dyker upp på olika håll i organisationen.
  4. Sätt rätt kompetens – för nuet och morgondagen. Konkretisera sedan den övergripande strategin i en tydlig bild av de kompetens- och resursbehov verksamheten har på kort och lång sikt, givet visionen och den snabba utvecklingstakten och de digitaliseringsmöjligheter som finns. Det gäller att göra både och, det vill säga säkerställa rätt bemanning i verksamheten i ett kortare perspektiv och samtidigt tydliggöra framtida kompetensförsörjningsstrategi för att säkerställa att verksamheten har rätt kompetens och förmågor för fortsatt konkurrenskraft.
  5. Automatisera och digitalisera nu. Att eliminera strul med befintlig teknik och se till att användandet fungerar är kritiskt. Men den stora potentialen finns i ny teknik som reducerar repetitiva, tråkiga och farliga uppgifter. Mycket av det handlar om automation, inte minst av administrativt arbete. Det skapar effektivitet, konkurrenskraft och nöjdare medarbetare. Alltså, starta automatiseringsjakten nu.
  6. Skapa ett ständigt lärande. Vi befinner oss i den tredje digitala revolutionen. Den innebär inte bara att tekniken blir mer användarstödjande. Den innebär också att utvecklingen accelererar. Därför blir det alltmer centralt att blicka utåt och framåt, att fånga upp nya tekniska möjligheter och se hur dessa kan implementeras i organisationen och att utveckla förmågan för ständigt lärande. Och detta är inte ett arbete endast för IT-avdelningen eller HR, utan för hela organisationen och alla medarbetare. Inte minst högsta ledningen, vars fokus och ambition sätter ribban för resten av organisationen.
  7. Bara gör’t. Någon har sagt, att det som skiljer de framgångsrika från de mindre framgångsrika är att de framgångsrika gör det de vet att de borde göra. Till syvende og sidst är det vad allt handlar om. Just do it!

Källa: Pion Group och Kairos Future

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.