Sju steg till självledarskap

Självledarskap Nicolas Jacquemot ger praktiska råd och tips som utgår från aktuell forskning om vad man kan göra i jobbet och privat för att utveckla sitt självledarskap. I sin bok presenterar han sju steg till att utveckla sitt självledarskap.

Sju steg till självledarskap
Nicolas Jacquemot.

Det ställs allt högre krav på eget ansvar och initiativtagande både på jobbet och i privatlivet. Då kan ett bättre självledarskap hjälpa dig på vägen. Även om man föds med vissa egenskaper går det att träna upp beteenden som fokus, självkontroll och självkännedom. Här ger Nicolas Jacquemot sju praktiska råd:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Läs även intervju med honom:

  1. Självkännedom. Att lära känna sig själv, sina värderingar, önskningar och behov är grundläggande för ett gott självledarskap.
  2. Självkontroll*.  Självkontroll är nödvändigt för att inte låta känslor och impulser styra våra handlingar och för att vi inte ska falla till föga av frestelser med kortsiktiga belöningar till förmån för långsiktiga mål.
  3. Motivation. Motivation är en viktig nyckel för våra handlingar. Men vad som motiverar oss är olika och ibland kan vi tappa den. Genom att identifiera vad som skapar din inre (och yttre) motivation kan du själv påverka den.
  4. Fokus.  I självledarskapet behöver man fokus för att kunna prioritera och för att påbörja och fullfölja uppgifterna. Fokus krävs även för att kunna hantera distraktioner som skymmer sikten och gör att man skjuter upp saker.
  5. Stresshantering.  Vid stress är det svårt att planera, koncentrera sig och få struktur, vilket påverkar prestationerna. Att lära sig känna igen varningssignaler på stress och utveckla strategier för att hantera den är till stor hjälp för att leda sig själv.
  6. Uthållighet. Ihärdighet och uthållighet behövs för att vi ska kunna leda oss själva genom livet men också för att ta oss över hinder och att klara större motgångar. Att ha blicken fäst vid horisonten samtidigt som man lyckas hantera trubbel, trassel eller tomgång på väg mot sina mål är avgörande för självledarskapet.
  7. Självbelöning. Att uppmärksamma och belöna sig själv är en viktig del i självledarskapet. Att vara snäll mot sig själv och ge sig själv små belöningar när man lyckats med sina ansträngningar är en viktig del i självledarskapet.

Läs även: 10 tips för bättre fokus

*Så kan du öka din självkontroll

Din motivation kan hjälpa dig, självkontroll handlar inte bara om att motstå saker utan om att vilja. Jag vill inte äta godis eller jag vill träna.

Du kan utveckla din självkontroll genom att undvika uppenbara frestelser. Det är svårare att stå emot frestelser om du ser dem – till exempel en godisskål framför dig- än om du inte ser dem.

Anamma ett ”om-då-tänkande”. Formulera för dig själv vad du tänker göra i specifika situationer som du sannolikt kommer att hamna i. ”OM jag vill titta på Facebook när jag jobbar DÅ ska jag titta en gång i timmen. OM någon ber mig ta anteckningar från tisdagsmötet igen DÅ ska jag säga att någon annan får göra det den här gången.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.