Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

8 av 10 positiva till digital service

Offentlig verksamhet Digitalisering betraktas som ett kraftfullt verktyg för att möta de utmaningar som välfärden står inför. Enligt en ny undersökning är åtta av tio svenskar positiva till att få digital service från kommuner och regioner.

8 av 10 positiva till digital service
Inom vården har digitaliseringen ökat till följd av coronakrisen. Foto: Stock Adobe.

Intresset för digital service, som till exempel olika typer av e-tjänster, ökar stadigt bland medborgarna. Enligt en webbpanelsundersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner ställer sig 83 procent positiva till digital service från kommuner och regioner. Särskilt tydlig är ökningen bland kvinnor.

Louise Callenberg, sektionschef SKR.
Louise Callenberg, sektionschef SKR.
Foto: SKR.

– Det är glädjande att en ökad andel är positiva samtidigt som vi fortfarande har en bit kvar innan vi lever upp till invånarnas förväntningar, säger Louise Callenberg, sektionschef för digital samverkan och förnyelse på SKR.

Pedagogiska verktyg

Inom skolans område ökar den positiva inställningen bland invånarna tydligt. 76 procent har en positiv inställning till att skolan använder digitala pedagogiska verktyg i undervisningen. 41 procent tror också att inlärningsförmågan påverkas positivt, medan 16 procent tror att den påverkas negativt.

– Vi ser att digitaliseringen kan göra stor nytta för elevernas utveckling samtidigt som den kompletterar och bidrar till att lärarna kan använda sin kompetens där den behövs som mest. Det är glädjande att en stor andel av befolkningen också tror på detta, förklarar Louise Callenberg.

Covid-19 bidrar

Inom hälso- och sjukvården har situationen med covid-19 ökat hastigheten i den digitala omställningen. På kort tid har många invånare nu fått nya möjligheter att möta primärvården, specialistvården och äldreomsorgen via digitala lösningar.

I undersökningen framkommer att majoriteten av invånarna är positivt inställda till digitaliseringen inom vård och omsorg, även om den gått ned något jämfört med tidigare mätningar.

Undersökningen konstaterar också att det finns ett stort stöd för att erbjuda digitala lösningar som stöd för egenvård, där sju av tio är positiva.

Flera mätningar som gjorts visar också att digitaliseringen går stadigt framåt i kommuner och regioner. Tidigare i år fastställde SKR strategin ”Utveckling i en digital tid”, som även inlemmats i den senaste versionen av Kommunkompassen, verktyget som kommuner kan använda för att utvärdera sin verksamhet och lyfta fram de förutsättningar som krävs för att kunna hantera framtidsutmaningarna.

Hinder i vägen

Men trots höga ambitioner finns det också hinder som bromsar utvecklingen. Av den senaste upplagan av ”Statusrapport – digital mognad i offentlig förvaltning” framgår att många offentliga verksamheter sitter fast i ett digitalt arv som begränsar möjligheterna till storskaliga effekter inom digitalisering.

Rapporten har tagits fram av forskare vid Swedish Center for Digital Innovation, SCDI, och redovisar resultat från sammanlagt 29 svenska offentliga organisationer, framförallt kommuner, men även regioner och myndigheter.

–Problemet är att många organisationer har föråldrade it-system som begränsar möjligheterna. Samtidigt är det digitala förändringstrycket utifrån med krav på effektivisering, automatisering och nya tjänster så högt att man har svårt att leva upp till medborgarnas krav och förväntningar, sammanfattar Louise Callenberg.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Kvalitetsmagasinet sparar mina uppgifter
Läs mer om vår integritetspolicy här
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.