8 tips för bättre förändringsstyrning

Förändringsarbete I en förändringsprocess finns det olika delar som måste hanteras. En del är mjuka och handlar om medarbetarnas känslor. En annan del är mer fyrkantig och hård och handlar om att ha en tydlig metodik med mätbara resultat. Sajten idg.se har listat åtta enkla regler som hjälper dig att driva förändring på ett framgångsrikt sätt.

1. Uppdatera din syn på förändringsstyrning

Det traditionella sättet att se på förändring har förändrats i takt med att synen på ledarskap förändrats. I dag satsar många företag på en ledarskapsstil som uppmanar till samarbete och interaktion snarare än en chef som pekar med hela handen.

2. Kommunicera nedåt

Snåla inte med kommunikationen. Det är en konst att kommunicera på ett sätt som inspirerar, motiverar och hjälper anställda att vara entusiastiska inför den förändring som kommer. Om du kommunicerar bra, är det enkelt att motivera människor. Måla upp en bild av framtiden och varför ni bör röra er i den riktningen.

3. Lyssna på personalen

Chefer tenderar att exkludera anställda längre ner i hierarkin när det gäller förändringsplaner. Det visar en studie från PricewaterhouseCoopers. Det är ett stort misstag. Ofta är det personalen som har bäst insikt i vad som behöver förändras och det bästa sättet att driva förändring är att lyssna på de anställda.

4. Fokusera på individen

Medan chefer ofta ser förändring som något som händer på företaget, anser personalen ofta att det är något som händer dem. Även om det ter sig ologiskt för dig som chef är det någonting du kommer att behöva hantera och det bästa sättet att göra det är att anpassa din taktik till individer.

5. Investera i förändringen

Motiverande arbete, utbildning och insatser för att bygga företagskultur är oerhört viktigt för att förändring ska lyckas. Satsa på att öka medarbetarnas engagemang och anpassa processen på ett sätt som gör att fler vill ta del av den.

6. Den mjuka sidan av förändring

När det gäller att leda den mjuka sidan av förändringsarbetet kommer du mycket längre med en naturlig ledare än en chef som kommer in och styr med hela handen. Den här personenbör vara en som besitter mjuka kompetenser, någon som känner personalen, som är bra på att kommunicera samt är energisk, pedagogisk och ödmjuk men hårdhudad. En person som inte blir irriterad av att överkommunicera.

7. Den hårda sidan av förändring

Den som leder de hårda delarna av förändringen måste besitta den tekniska kompetensen och även kunna förklara vad förändringen kommer att innebära rent praktiskt. Personen måste också vara beredd att hantera frågor och problem som uppkommer på vägen.

8. Lär av erfarenheter och skyll inte ifrån dig

När ett projekt stannar upp på grund av problem finns det chefer som tenderar att lägga skulden på andra. Undvik det och titta istället på hur du som chef hade kunnat leda processen på ett bättre sätt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.