9 förmågor centrala för digital innovation

Innovation Vad är hemligheten till att lyckas med digital innovation? Dulce Goncalves, forskare vid Högskolan i Halmstad, pekar på nio så kallade förmågor som är centrala i framgångsreceptet och som företagen bör sträva efter att uppnå.

9 förmågor centrala för digital innovation
Agilitet är centralt för att lyckas med digital innovation. Foto: Stock Adobe.

Dulce Goncalves, som tidigare arbetat som bland annat forsknings- och utvecklingschef på Siemens, har i sin doktorsavhandling studerat flera framgångsrika startups inom bilindustrin som på olika sätt jobbar med utveckling av digitala tjänster, som till exempel molntjänster, mjukvara till självkörande bilar eller mätinstrument till elbilar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Dulce Goncalves, forskare, Högskolan i Halmstad.
Dulce Goncalves, forskare, Högskolan i Halmstad.

Nio förmågor

Ett syfte har varit att undersöka hur företagen använder sig av agilitet för att lyckas med digital innovation. Dulce Goncalves lyfter fram nio förmågor som är centrala och som både startups och andra företag måste sträva efter att uppnå.

  1. Entreprenören ska ha en roll som visionär, innovatör, lagbyggare och mentor.
  2. Medarbetarna ska ha förmåga att tänka och agera som entreprenörer genom att ta egna initiativ, vara kreativa och agera som lagspelare.
  3. Företagskulturen ska präglas av transparens och förtroende. Gruppklimatet ska ingjuta hög psykologisk trygghet där anställda kan känna sig fria att säga sin mening, dela med sig av kunskaper och våga misslyckas.
  4. Organisationen ska kunna acceptera förändringar och ha förmåga att snabbt anpassa sig till nya förhållanden.
  5. Alla måste vara öppna för kontinuerligt lärande för att hänga med i den tekniska utvecklingen samt förändringar på marknaden.
  6. Det måste finnas en förmåga att skapa tillsammans över företagsgränserna genom så kallad öppen innovation.
  7. Medarbetarna måste få tillgång till de rätta digitala verktygen som ger stöd för att snabbt och enkelt kunna samarbeta med andra inom och utanför bolaget.
  8. Det behöver finnas en flexibilitet för att kunna utveckla olika affärsmodeller längs med innovationscykeln för att skapa kundvärde.
  9. Affärsnyttan måste vara tydlig för att få med investerare. Däremot är det viktigt att attrahera rätt investerare för att kunna driva verksamheten i önskad riktning – inte enbart med hänsyn till snabb avkastning.

– Alla framgångsrika bolag arbetar mer eller mindre med dessa förmågor för att kunna arbeta agilt. Men för att lyckas måste den agila kulturen genomsyra kulturen i hela bolaget, inte enbart en isolerad silo i organisationen, betonar Dulce Goncalves.

Startups har försprång

Startups har också överlag ett försprång gentemot de stora bolagen, menar hon. Den lösa strukturen gör dem mer snabbfotade och anpassningsbara än storbolagen.

– De stora bolagen har ofta en strukturell och teknisk skuld att ta hänsyn till som gör dem mer trögrörliga, säger hon.

Innovation i högt tempo kräver även att verksamheten har tillgång till infrastruktur och kommunikationsverktyg för att kunna jobba med innovation på ett effektivt sätt. Dulce Goncalves exemplifierar med kommunikationsverktyget Slack som många startups använder för blixtsnabb kommunikation över avdelnings- och företagsgränser, men som sällan är tillåtet i större bolag. Där är traditionell e-post fortfarande vanligast förekommande.

– Det visar hur storbolagen i många fall blir inlåsta i gamla lösningar som hämmar deras innovationsförmåga, säger hon.

Applicerbart inom andra områden

Hennes avhandling har fokus på digital innovation. Vilka möjligheter finns det då att applicera slutsatserna på andra typer av innovationsarbete?

– Det är tillämpbart inom de flesta områden. Men arbetssättet är mest påtagligt för digital innovation med tanke på hur snabbt och enkelt man numera kan distribuera digitala lösningar globalt, förklarar Dulce Goncalves.

Här finns avhandlingen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.