9 vanor som leder till dåliga beslut

Förbättringsarbete Lättja, fantasilöshet och avsaknad av strategi är några av förklaringarna till dåliga beslut, enligt en analys av 50 000 chefers värderingar och beslutsförmåga.

I en blogg på Harward Business Review skriver forskarna Jack Zenger och Joseph Folkman om resultatet i en undersökning där de jämfört goda beslutsfattare med de som fattar sämre beslut. Totalt hittade de nio förhållningssätt som låg till grund för de dåliga besluten: Lättja, fantasilöshet, obeslutsamhet, lever i det förgångna, saknar strategi, förlamande hierarki, isolering, inget teknikdjup och dålig kommunikationsförmåga.

Här hittar du blogginlägget från forskarna

Här hittar du en artikel på temat i Ingenjörskarriär

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.