ADB i Göteborg får kvalitetspris

ADB-kontoret i Göteborg har fått ta emot Utmärkelsen Kvalitet i Göteborgs Stad 2001. I motiveringen nämns bland annat att arbetsplatsen kännetecknas av ett starkt engagemang från ledarna och en medveten strävan att låta alla medarbetare bli delaktiga i verksamheten.

Totalt elva organisationer deltog i kvalitetsutmärkelsen, som delats ut sedan 1999.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.