nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

 • Annonskod mobil topp

Det räcker inte längre med att vara expert på sitt område, en chef måste leda med engagemang och breda perspektiv, enligt Eva Norman Brandt som förra veckan föreläste på Kvalitetsmagasinet Live. FOTO: Lisa Hydén

Agila ledare får alla att samarbeta

Det räcker inte längre att som chef vara expert på sitt område. För att hänga med och vara konkurrenskraftig krävs det ett mer komplext tänkande som gör oss mer flexibla och snabbare på att agera på omvärldsförändringar – det krävs ett mer agilt ledarskap.

 • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Många chefer upplever idag att det ställs högre krav på omvärldsbevakning och anpassningsförmåga.

– Det finns ett större globalt beroende, vi dras in i en större arena. Detta är något man drabbas av som chef – det räcker inte längre med att vara expert på sitt område, konstaterar Eva Norman Brandt, partner på Implement Consulting Group som förra veckan föreläste på Kvalitetsmagasinet Live.

Hon konstaterar att man som chef behöver hitta sätt att leda där medarbetarna tar ett större helhetsansvar. Det agila ledarskapet innebär nya färdigheter. Det ställer krav på mer omvärldsförståelse, intressentförståelse, kreativ problemlösning samt ett mer personligt ledarskap. Dessutom är det inte längre expertkunskapen som är viktigast i ledarrollen, utan att man som chef fungerar som en katalysator för verksamheten.

– En katalysator leder med engagemang och breda perspektiv. De jobbar mycket med involvering och att ge ansvar. Man brukar tycka att den här typen av ledare är lite märkliga, vi är ovana vid den ledarstilen. Ungefär tio procent har den här typen av ledarstil, säger Eva Norman Brandt.

Tre olika ledarstilar:

 Expertorienterad ledare – experten

 • Taktiskt fokus på det egna ansvarsområdet.
 • Djup detaljkunskap.
 • Arbetar mer ”en till en” i teamsammanhang.
 • Leder via sin hierarkiska position och bestämmer riktningen.
 • Begränsad delaktighet.
 • Passar bäst i mindre förändringspåverkade miljöer.
 • Cirka 45 procent är experter.

Målfokuserad – presteraren

 • Mer strategiskt och korsfunktionellt fokus.
 • Tittar mycket på kunder och marknad.
 • Arbetar med delaktighet och bjuder in till feedback när det bedöms relevant.
 • Har en ambition att skapa motivation via ett ledarskap som ser individen som subjekt.
 • Hanterar måttliga förändringar bra.
 • Cirka 35 procent är målfokuserade.

Samskapande – katalysatorn

 • Visionärt och omprövande fokus.
 • Involverar många intressentgrupper i mål och visionsarbete.
 • Går ofta utanför den egna organisationen.
 • Uppmuntrar till delaktighet och samskapande.
 • Ser feedback som nödvändigt.
 • Passar bäst i situationer med högt förändringstryck .
 • Cirka 10 procent är samskapande.
 • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

 • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

 • Annonskod Huvudspalten 4

Så skapar du hållbar framgång över tid

Varför har vissa organisationer funnits i hundratals år medan andra inte håller ett decennium? Nyckeln är att skapa framgång som varar över tid – något som ISO 9004 bistår med. Standarden bygger på strategier, bästa praxis och erfarenheter från några av de mest framgångsrika företagen runt om i världen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.