AI är inte ett mål utan ett medel att bli bättre

Krönika Om en verksamhet ska lyckas med AI måste allt börja med ett tydligt syfte. Det skriver Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associates.

AI är inte ett mål utan ett medel att bli bättre
Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associates.

Just nu talas det mycket om artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). OpenAI:s lansering av ChatGPT är förmodligen en starkt bidragande orsak. Helt plötsligt blev det uppenbart för gemene man att AI inte är science fiction, utan något som finns här och nu. Dessutom inser allt fler människor att utvecklingen inom AI går rysligt snabbt. Att hänga med är en nödvändighet om man inte ska bli totalt akterseglad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Oroväckande är dock att många ledningsgrupper idag hanterar AI som ett mål. Man hävdar att verksamhetens ska bli ledande inom AI. Enorma resurser sätts av för AI-investeringar. Men vet man verkligen vad man vill uppnå med detta? Hur AI i praktiken kan hjälpa verksamheten att bli än mer framgångsrik. Jag har till och med mött en verksamhet, vilken startat en enhet och anställt individer som ska arbeta med AI, men som inte kunnat precisera vad detta ska leda till. Att investera i AI förefaller ofta ha blivit något av ett självändamål.

Om en verksamhet ska lyckas med AI måste allt börja med ett tydligt syfte. Ytterst handlar det självklart om att bli bättre. Och idag finns det mycket som behöver förbättras när osäkerheten och förändringshastigheten i omvärlden ökar. För att kunna bli bättre måste man alltid utgå ifrån nuläget och vad problemet är. Förstår man inte verksamhetens nuvarande och framtida utmaningar kan man inte sätta ett verktyg som AI i dess rätta kontext. Teknikutveckling ska hanteras som en del i verksamhetens utveckling och förbättring.

AI-satsningar utan stark förankring i verksamhetsutveckling tenderar dessutom att främst fokuseras mot kortsiktiga rationaliseringar och kostnadsnedskärningar. Det vanligaste målet blir då att automatisera och rationalisera bort jobb som utförs av människor. Om man istället grundar AI-arbetet i faktabaserad analys, systematisk förbättring och verksamhetsutveckling, finns det oerhört mycket mer som kan utvecklas och bli bättre. Saker som både bidrar till att skapa högre kundvärde och eliminera slöserier.

Tillämpad AI och ML behöver inte vara så tekniskt svårt och krångligt som många tror. Redan i dag finns kraftfulla verktyg redo att använda. Givetvis kommer dessa att utvecklas enormt de kommande åren, men det får inte bli ett argument för att inte börja nu. Att finna tillämpningarna och lära är vägen in i framtiden. Som det mesta annat, utvecklas bra tekning bäst genom ständiga förbättringar. Det är mycket sällan den perfekta lösningen faller på plats direkt.

Jag och många av mina internationella kollegor fokuserar idag starkt på att sätta AI och ML i ett tydligare och mer tillämpat kontext. Fler människor måste förstå vad AI är och innebär för en verksamhet och dess utveckling. Att rusa planlöst in i tekniken fungerar mycket dåligt. Genom att använda den kunskap som framför allt finns inom Sex Sigma och Lean, kan teknikutvecklingen med större säkerhet leda framåt samt bidra nöjda kunder, lägre kostnader och till fina resultat.

För att lyckas krävs det därför att de som arbetar med kvalitet, verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete tar klivet in i användandet av artificiell intelligens och maskininlärning. Givetvis kan behov av extern expertis uppstå, men förbättringsresan måste ägas av organisationen själv, något som vi kvalitetsprofessionella starkt kan bidra till.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.