AI-mognaden låg enligt svenska chefer

Digitalisering En ny undersökning visar att AI-mognaden i Sverige är mycket lägre än vad tidigare har visat.
AI-hajpen handlar mer om rädslan för att inte halka efter än om att faktiskt använda tekniken.

AI-mognaden låg enligt svenska chefer

Rapporten ger en ögonblicksbild av hur chefer ställer sig till AI, och är baserad på en undersökning bland 5 000 chefer som är genomförd av Novus. Den visar att hindren för utvecklingen ofta är kompetensbrist och brister i den organisatoriska förmågan att anpassa sig.

Resultatet visar inte bara hur stor andel som använder AI, utan också hur långt de faktiskt kommit i arbetet. Joakim Wernberg är författare till rapporten och arbetar som forskningsledare vid Entreprenörskapsforum samt affilierad forskare vid Lunds universitet. Han menar att undersökningen visar att de flesta organisationer befinner sig i början av AI-arbetet.

Joakim Wernberg, forskningsledare.

– AI-mognaden är lägre än tidigare studier visat. ”AI-hajpen” handlar ibland mer om rädslan för att halka efter, än om hur man verkligen drar nytta av tekniken. Samtidigt är det färre än var femte chef som svarar att AI används på deras arbetsplats och de flesta har inte förutsättningarna för att använda möjligheterna till fullo. Det handlar inte bara om att skaffa sig den nya tekniken utan om att anpassa organisation och arbetssätt för att dra nytta av den, säger Joakim Wernberg i en kommentar.

Brist på kompetens

På frågan om vad som är det största hindret för AI-utvecklingen i svenska företag och organisationer svarar 50 procent kompetensbrist.

Undersökningen visar också att det finns olika uppfattningar mellan första linjens chefer och chefer på ledningsgruppsnivå om hur långt man kommit i förändringsprocessen kring AI.

Rapporten drar främst tre slutsatser:

  • När AI-mognaden är låg ställs högre krav på ledarskapet. Det handlar inte bara om ny teknik, utan att chefer får ta ett stort ansvar för att ro detta i land.
  • AI-implementering kräver att organisationen anpassar sig. Rapporten kartlägger hur utbrett AI-arbetet är bland organisationerna. Och siffrorna pekar på att de flesta chefer behöver skala upp det organisatoriska arbetet om pilotprojekt ska kunna realiseras i framtiden.
  • Ledarskap och chefskompetens nyckeln till AI-mognad. Ledare som kan påverka riktningen behövs för att AI ska kunna implementeras, det är ingenting som händer av sig självt.

Undersökningen bygger på webbenkätsvar från Ledarnas medlemmar i hela Sverige. Undersökningen genomfördes bland ett slumpmässigt urval, och i Ledarnas Chefspanel. Totalt genomfördes 5 446 intervjuer.

Här finns rapporten.

Rapportförfattare är Joakim Wernberg, fil. dr. i ekonomisk geografi. Han är forskningsledare på Entreprenörskapsforum och affilierad forskare vid CIRCLE, Lunds Universitet. Hans forskning handlar om strukturomvandling, komplexa system samt växelverkan mellan teknisk och ekonomisk utveckling.

Läs även:

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste