Så ska maskiner bli mer effektiva

Forskare på Högskolan i Gävle har tagit fram ett AI-system som kan förutse och planera underhåll av maskiner inom industrin. Syftet är att motverka resursslöseri, och effekterna kan väntas bli banbrytande.

Så ska maskiner bli mer effektiva
Foto: Stockadobe

Just in time, eller Just in case. Två förhållningssätt till produktionsflöden som nu står inför en revolutionerande nyhet. En återkommande utmaning för industrin är planera underhåll av maskinerna så att det blir så lite negativ påverkan på produktionen som möjligt. Produktionsstopp ska ske vid tidpunkter då efterfrågan är lägre eller energipriserna högre för att verksamheten ska bli så lönsam som möjligt.

En grupp forskare vid Högskolan i Gävle har därför tagit fram ett nytt AI-system som gör att maskinerna automatiskt anpassar produktionstakten och arbetsbelastningen så att underhåll och byten av reservdelar sammanfaller med produktionsstoppen. Med hjälp den nya tekniken blir även belastningen på maskinerna mer skonsam och komponenter behöver inte bytas ut i onödan.

– Tekniken gör att maskinerna berättar när de behöver underhåll och anpassar sig automatiskt så att de körs lagom hårt och så att underhållet kan ske förutsägbart, kommenterar Niclas Björsell vetenskaplig ledare för forskningsområdet Intelligent industri vid Högskolan i Gävle.

Ett exempel på en maskin som gynnas av den nya tekniken är ett valsverk med tre valsar. Informationen från AI-systemet gör att man inte behöver stoppa hela produktionen när en vals börjar bli sliten. Istället kan övriga två valsar jobba hårdare en period och kompensera, och produktionsledningen kan planera ett gemensamt produktionsstopp och byta alla valsar samtidigt och därmed undvika tre separata stopp.

AI-systemet är framför allt tänkt att användas inom processindustrin som är mer känslig för produktionsstopp än tillverkningsindustrin. Till processindustrin räknas industriföretag som omvandlar råvaror till produkter, exempelvis papper och massa, stålindustri och gruvbrytning.

– Den nya tekniken går att använda inom all automatisk tillverkning inom processindustrin, men även inom tillverkningsindustrin. Framför allt gynnar den anläggningsutnyttjande, det blir dyrt när maskiner står still, säger Niclas Björsell.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.