Sveriges Lärare efterlyser nationell digitaliseringsstrategi

AI En ny rapport visar att Sveriges lärare tar en avvaktande hållning till AI efter flera misslyckade digitaliseringssatsningar. Resultatet pekar också på en markant skillnad mellan resurser och lärares behov av kompetensutveckling.

Sveriges Lärare efterlyser nationell digitaliseringsstrategi
Åsa Fahlén är förbundsordförande för Sveriges Lärare. Foto: Sveriges Lärare

Sveriges Lärare har undersökt hur lärare och förskollärare ser på användningen av digitalisering och artificiell intelligens (AI) i skolväsendet. Deras rapport visar att hälften av lärarna inte har använt AI i undervisningen och att endast fem procent har använt AI i hög utsträckning. 57 procent ser risker med ogenomtänkta AI-investeringar och lågkvalitativa AI-genererade läromedel, och 63 procent av lärarna är oroliga att elever använder AI för att fuska med skolarbetet.

– I grunden är digital kompetens en demokratifråga. Det är därför med oro vi ser bristande likvärdighet och stora skillnader i hur barn och elever får möjlighet att utveckla sina färdigheter på området. En enhetlig nationell strategi för digitalisering är nödvändig för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i utbildningen, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, i en kommentar.

”Måste inkluderas i arbetsmiljöarbetet”

Trots en utbredd användning av digitala verktyg rapporterar endast en liten andel lärare att deras digitala arbetsmiljö ingår i skyddsronder eller att riskbedömningar genomförs vid uppdateringar av digitala system. Därtill uppger nästan hälften av lärarna att det inte finns tillräckliga rutiner för att introducera nyanställda i den digitala miljön på arbetsplatserna. 

– Digitaliseringen måste inkluderas i arbetsmiljöarbetet och lärare och förskollärare bör ges reella möjligheter att delta i samverkansarbetet. Tid för kompetensutveckling är ett krav, särskilt inför att AI ska erbjudas som ämne i gymnasieskolan och vuxenutbildning till hösten, säger Åsa Fahlén. 

Rapporten visar vidare följande:  

  • Tre av fem lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning använder digitala verktyg i de flesta lektioner. 
  • I förskolan använder nästan alla förskollärare digitala verktyg främst för att dokumentera undervisningen, medan mindre än en tredjedel använder digitala verktyg för att hjälpa barnen öva färdigheter och förmågor. 
  • 49 procent av Lärare ser däremot fördelar med AI i undervisningen med att de kan effektivisera administrativa uppgifter och 36 procent svarar att det kan öka elevernas engagemang, men tror mindre på att AI kan individanpassa undervisningen. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.