Akademiker nöjda på arbetet – men har för mycket att göra

Arbetsmiljö Närmare åtta av tio akademiker i Sverige är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete. Samtidigt upplever hälften att de har för mycket att göra på jobbet. Det visar en ny undersökning som Akavia genomfört bland sina medlemmar.

Akademiker nöjda på arbetet – men har för mycket att göra
Tre av tio upplever stressymptom som sömnsvårigheter, hjärtklappning eller huvudvärk minst en gång i veckan. Foto: Adobe Stock

Arbetet är den faktor som i högst utsträckning påverkar hur nöjda svenska akademiker generellt är med livet, följt av hälsan och familjen. Det som i sin tur får akademiker att trivas på arbetsplatsen är att arbetet upplevs som stimulerande och intressant, en rimlig arbetsbelastning och inflytande över arbetet. Det visar Akavias stora arbetsmiljöundersökning som genomförs vartannat år. 

Men även om åtta av tio akademiker är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete är många också stressade. Närmare hälften upplever att de har för mycket att göra på arbetet och tre av tio upplever en gång i veckan eller oftare stressymptom som sömnsvårigheter, hjärtklappning eller huvudvärk. Fyra av tio akademiker uppger att de är tillgängliga även på semestern och under sjukfrånvaro.  

– Både arbetsgivare och arbetstagare behöver bli bättre på att följa upp arbetsbelastning, negativ stress och balans i livet. I den löpande avstämningen mellan chef och medarbetare bör arbetsbelastning, stress och gränssättning mellan arbete och privatliv vara centrala delar. Det måste vara tydligt vad som förväntas av medarbetarna när det gäller till exempel tillgänglighet, både vid distansarbete och under semestern, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.  

Om

Akavias arbetsmiljöundersökning 

Undersökningen är genomförd av Akavia och omfattar cirka 3 000 intervjuer under perioden 6 till 24 mars 2023, genom en webbundersökning mot Akavias medlemspanel. De svarande är representativa för Akavias medlemmar, vilket innebär att de är ekonomer, jurister, it-akademiker, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer. Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval blev svarsfrekvensen 23 %. Resultaten är vägt på kön, ålder, sektor och profession. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.