Äldre arbetstagare mer poppis

Arbetsgivare och fackliga representanter har en mer positiv inställning till äldre arbetskraft än tidigare. Det visar en rapport från Pensionsmyndigheten.

Inställningen är mer positiv än för tio år sedan, visar rapporten Arbetsgivares attityder till äldre arbetskraft. Cirka nio av tio arbetsgivare anser inte att äldre borde gå i pension tidigare för att lämna plats åt yngre. Knappt två av tio anser att yngre arbetstagare är mer produktiva och att äldre är mindre motiverade. Generellt anser arbetsgivare att den högsta åldern för att kunna utföra arbetsuppgifter är 67 år. En relativt stor andel, mellan 20 och 36 procent beroende på bransch, anger en än högre ålder.

Avancemangsmöjligheter, sammanhållning och egen kompetensutveckling är det som kännetecknar arbetsplatser där äldre väljer att stanna kvar, enligt arbetsgivarna. Fackliga representanter har dock inte en lika positiv syn på möjligheter till utveckling och möjligheter. 94 procent av arbetsgivarna anger att de anställda får kontinuerlig kompetensutveckling, 66 procent av de fackliga representanterna anger detsamma.

Arbetsförhållandena för äldre idag skiljer sig idag jämfört med tio år sedan. Främst på grund av möjlighet att gå ned i arbetstid, möjlighet till flexibel arbetstid och möjlighet att påverka övertidsarbetet.

Här kan du läsa hela rapporten: http://www.pensionsmyndigheten.se/ArbetsgivarensAttitydTillAldreArbetskraft.html

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.