Äldre får sämre möjligheter till kompetensutveckling

Human Resources Äldre medarbetare är betydligt mer missnöjda med möjligheten till kompetensutveckling på arbetsplatsen än yngre medarbetare. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, ManpowerGroups Work Life.

Äldre får sämre möjligheter till kompetensutveckling
Äldre inkluderas alltmer i anställningsprocesser. Foto: Adobe Stock

– Att hitta rätt kompetens är en av de största utmaningarna för svenska arbetsgivare i dag. Varken företagen eller samhället har råd att undvara någon grupp när det ger möjlighet att stärka verksamhetens kompetens. Det verkar finnas outnyttjad potential bland äldre medarbetare, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige, i ett pressmeddelande.

Svenskarna jobbar allt längre. Mer än var fjärde 70-åring i Sverige arbetar fortfarande, och tidigare i år beslutade riksdagen att den tidigaste åldersgränsen för allmän pension ska höjas från 62 till 63 år. Samtidigt uppger var tredje arbetande svensk som är äldre än 46 år, 33 procent, att de är missnöjda med det stöd de får av sin arbetsgivare för att utveckla sin kompetens.

Arbetsgivare bör bortse från ålder

Bland yngre svenskar upp till 29 år är endast var femte, 20 procent, missnöjda med möjligheten till kompetensutveckling. Bland medelålders svenskar som är mellan 30 och 45 år är andelen 30 procent. Det visar ManpowerGroups Work Life, Sveriges största arbetslivspanel, som har besvarats av 2 931 personer.

– Om samhället eftersträvar att äldre ska jobba längre kan ålder inte vara en faktor som avgör om en medarbetare ska ges möjlighet att utveckla sin kompetens. Arbetsgivare bör utgå från personens kompetensprofil och utvecklingspotential oavsett ålder, kommenterar Mikael Jansson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.