Äldre i Karlstad nöjda

De äldre i Karlstad kommun är nöjda med vården och omsorgen. Det visar den kvalitetsundersökning som vård- och omsorgsförvaltningen kommunen själva gjort bland äldre som får hemtjänst eller bor på ett äldreboende i Karlstad. Personalen får höga betyg för sitt goda bemötande och de äldre upplever att de får den hjälp de behöver.

Undersökningen är ett led i Karlstads kvalitetsarbete och kommer att återkomma var tredje år. Resultatet ger en inblick i vad de som får hjälp och deras anhöriga tycker om vården och omsorgen. I enkäten fick respondeterna välja ut de tre viktigaste påståendena utav sex. Sedan betygsatte de alla sex påståendena på en skala från ett till fem. Enkätsvaren visar att man tycker det är allra viktigast är att få hjälp med det man inte klarar själv samt att få ett gott bemötande. Dessa två områden fick också de högsta betygen. Att få mer inflytande över den hjälp man får visade sig vara ett förbättringsområde.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.