Äldreboende i Västerås får pris

Södergårdens äldreboende i Västerås har fått ta emot BraVås hedersutmärkelse för sitt kvalitetsarbete i äldrevården. Motiveringen till utmärkelsen lyder:

”Deras beskrivning av hur de arbetat med kvalitetsförbättringar visar på systematik, engagemang och spännande arbetsmetoder. Allt med utgångspunkten att den boende ska få ett så kvalitativt omhändertagande och bemötande som möjligt.”

Initiativtagare till föreningen BraVå är Landstingsförbundet och föreningen har idag 17 medlemmar. Verktyget BraVå innehåller 18 kvalitetskriterier för att säkra bra vård för äldre. Verktyget kan användas av såväl personal och närstående som kommuner och landsting. Föreningen BraVås syfte är att verka för bättre vård, rehabilitering och omsorg av äldre.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.