Ale kommun bäst på upphandling

Företagsklimat Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) får Ale kommun högst betyg av företagen när det kommer till offentlig upphandling.

Ale kommun bäst på upphandling
Ale kommun får NUI 77 i 2022 års undersökning. Foto: Adobe Stock
Ann Linde Koolman.

Undersökningen Öppen Jämförelse görs årligen av SKR och handlar om kommuners upplevda företagsklimat. Företag får alltså svara på frågor om hur de upplever klimatet inom den eller de kommuner de verkar i. För tre år sedan introducerades dessutom ett så kallat nöjd-upphandling-index (NUI) som visar hur nöjda företagen är med kommunernas hantering av offentliga upphandlingar. Genomsnittet i denna mätning landar på 64, vilket knappt är godkänt. Det betyder att företag generellt ger ganska låga betyg till kommunerna och att det finns mycket förbättringspotential när det kommer till upphandling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Om

NUI

Drygt 7 500 företag svarade på frågor om upphandling. Svarsfrekvensen landade på 55 procent och resultat för 92 kommuner har kunnat tas fram. Betygsskalan för NUI är 0–100. Alla värden över 61 anses godkänt och alla värden över 79 är mycket högt.

Transparens och tydlighet

Högst NUI 2022 får dock Ale kommun vars index landar på 77. Kommunen får höga betyg av både kontrakterade (NUI 78) och icke-kontrakterade företag (NUI 76), vilket tyder på att företagarna tycker att Ale lyckas väl med upphandlingsarbetet.

– Vi kämpar utifrån vårt skrå är väldigt stolta över detta. Det här har vi slitet för i många år, säger Ann Linde Koolman som är upphandlingschef vid Ale kommun.

Ale kommun har länge arbetat aktivt med att förbättra kontakterna med näringslivet, och Ann Linde Koolman tror att resultatet beror på kommunens sätt att bemöta alla leverantörer med respekt, oavsett om organisationen vinner en upphandling eller ej.

– Vi är noga med att inte krångla till processen. All onödig information är bortskalad, och vi efterfrågar bara det som är relevant för den angivna upphandlingen, säger Ann Linde Koolman och fortsätter:

– De som har lämnat anbud ska inte behöva fylla i onödig information, och ska få svar på eventuella frågor inom en rimlig mängd tid. NUI är ett tecken på att vi har lyckats vara transparenta och tydliga. Det tar vi med oss och det ska vi fortsätta med, säger hon.

Sämst på kompetens och information

Inom sex angivna serviceområden ger företagen högst betyg när det kommer till bemötande, följt av tillgänglighet. Lägst betyg får kommunerna när det kommer till kompetens och information. Det är dock värt att påpeka att företag som blivit tilldelade kontrakt generellt ger bättre betyg än de som inte har fått kontrakt, vilket gör NUI-resultatet svårare att tolka. Större kommuner som har fler upphandlingar riskerar då att få mer negativ feedback.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.