Allt färre offentliga upphandlingar överprövas

Upphandling Av drygt 18 000 offentliga upphandlingar 2021 överprövades 6,1 procent. Det är en minskning från året före, och även om minskningen innebär sparade resurser behöver det inte endast vara en positiv trend, enligt Upphandlingsmyndigheten.  
 

Allt färre offentliga upphandlingar överprövas
Av regionernas annonserade upphandlingar 2021 överprövades 9,3 procent. Foto: StockAdobe

Ett skäl till minskningen kan vara att huvudmännen har blivit mer noggranna i arbetet med att ”täppa till hål” i förfrågningsunderlaget, så att en leverantör eller utförare inte gör en överprövning enbart för att vinna – då de inte längre har något att förlora. Men enligt Joakim Skoog, analytiker på Upphandlingsmyndigheten finns det egentligen inget givet svar på varför antalet överprövningar minskar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har inte gjort någon djupare analys kring minskningens orsaker. Det skulle krävas en ordentlig studie för att kunna uttala sig om kausala orsaker, säger han.

Viktigt att lätt kunna överpröva  

År 2021 annonserades 18 421 upphandlingar, och av dem överprövades 1 121. Det motsvarar 6,1 procent av alla annonserade upphandlingar 2021 och är en minskning jämfört med året före då motsvarande siffra var 7,6 procent. Att en upphandling har registrerats som överprövad, och därmed finns med i statistiken, innebär att en dom eller ett beslut i första instans har fastställts.

Enligt Joakim Skoog kan en fortsatt minskning tyda på ett systemfel.

– Att en leverantör som anser sig ha lidit, eller kan komma att lida skada, kan begära överprövning av en upphandling är viktigt för rättssäkerheten. Det är också viktigt för förtroendet för offentlig upphandling, säger Joakim Skoog, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.  

Kommunerna står för sju av tio upphandlingar. Sett till antal är det kommunerna och de kommunalt ägda organisationerna som får flest upphandlingar överprövade.  Uttryckt som andel är det i stället regionernas upphandlingar som oftast överprövas.

Vanligast med regionala överprövningar

Av regionernas annonserade upphandlingar 2021 överprövades 9,3 procent. För kommuner var andelen 6,1 procent och för statliga myndigheter 4,9 procent.

Upphandlingsmyndighetens statistik förklarar inte varför det främst är regionernas upphandlingar som överprövas.

– Vi har inte heller på det området gjort någon djupare analys. Det är tänkbart att regionerna upphandlar varor och tjänster som i större utsträckning överprövas, eller att någon annan faktor spelar in i större utsträckning för regionernas upphandling. Vi har dock tyvärr inte fördjupat oss i den frågan. Datamaterialiet finns tillgängligt i vår statistikdatabas så att andra intressenter kan ta sig an sådana frågeställningar. Det är ju högst intressant, och kan förbättra förståelsen för den offentliga marknaden, säger han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste