Allt färre svenskar tar paus på jobbet

Fikarasterna på jobbet blir både färre och mindre sociala. Hela 18 procent av svenskarna pausar aldrig, eller bara någon gång per vecka, och 56 procent tar bara paus mellan fem och tio minuter. Det visar en undersökning som genomförts av livsmedelsföretaget Kraft Foods

– Pausen är viktig för att den motverkar stress, men det är också i det informella småpratet under fikarasten som medarbetarna bäst informerar varandra och cheferna om vad som händer i verksamheten och vilka förbättringar som bör genomföras, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Undersökningen visar också att äldre pausar mer än yngre. 90 procent av de äldre, mellan 35 och 45 år, tar paus minst en gång under arbetsdagen jämfört med 75 procent av de yngre, mellan 25 och 35 år. Nästan en femtedel av kvinnorna tar paus utomhus jämfört med 11 procent av männen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.