Allt fler känner psykiskt obehag inför jobbet

Arbetsmiljö En allt större andel känner psykiskt obehag av att gå till jobbet. Trenden har förstärkts under den rådande pandemin, enligt senaste undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex och Jobbhälsoindex, som också lyfter fram flera konkreta tips på åtgärder som påverkar hälsan positivt.

Allt fler känner psykiskt obehag inför jobbet
Foto: Stock Adobe.

Enligt världshälsoorganisationen WHO är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen. Den psykiska ohälsa som är kopplad till arbetet är också något som SKI uppmärksammat tidigare.

Den senaste undersökningen som SKI nu genomfört tillsammans med Jobbhälsoindex i Sverige AB visar att en allt större andel känner psykiskt obehag av att gå till jobbet. Trenden har förstärkts under det senaste året och är särskilt tydlig bland yngre.

Mer än var tredje i åldersgruppen upp till 30 år uppger att de mår dåligt av jobbet jämfört med knappt var femte 55-plusare.

– Det är klart att covid-19 till viss del påverkar resultatet, men nivåer där i genomsnitt var femte anställd känt psykiskt obehag är en stor samhällsutmaning som funnits i flera år, kommenterar Laurina Qvarnström, chef för marknad, försäljning och hr på SKI.

Arbetet påverkar hälsan

Förutom den psykiska ohälsan ställs också frågor i undersökningen kring hur arbetet påverkar hälsan framåt i tiden. Var femte anställd anger att det nuvarande arbetet kommer att påverka hälsan negativt. Det är marginellt lägre än förra året och helt i linje med hur det sett ut de senaste åren.

De branscher där nuvarande arbete påverkar medarbetarnas hälsa mest negativt är fordon- och teknikindustri samt vård och omsorg.

En sektor som vård och omsorg har även tidigare haft vikande resultat. Men enligt Johan Parmler, vd SKI, kan det vara vanskligt att peka ut enskilda branscher och sektorer.

– På sikt är det här en viktig fråga för alla arbetsplatser och en helt central del i att skapa ett sunt och hållbart arbetsliv. Det gäller inte minst nu när skillnaden mellan de som arbetar på distans och de som inte gör det är väldigt stor, kommenterar han.

Vad är det då som arbetsgivarna behöver göra för att medarbetare ska må bättre på jobbet? Svaret på frågan varierar beroende på om medarbetaren jobbar på distans eller inte.

Hälsobefrämjande aspekter vid hemarbete

  • Tydliga ramar mellan yrkes- och privatliv.
  • Den fysiska arbetsmiljön.
  • Att medarbetarna vet vad som förväntas av dem för att öka möjligheten att göra ett bra jobb.
  • Att medarbetare behandlas på ett rättvist sätt.

Hälsobefrämjande aspekter vid arbete på ordinarie arbetsplats

  • Att respektera åsikterna hos medarbetarna.
  • Att ge de rätta förutsättningarna i arbetsmiljön.
  • Att visa uppskattning för medarbetarnas arbetsinsatser.
  • Den högsta ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten.

Fakta om undersökningen

Jobbhälsoindex som genomförts sedan 2007 består av ett 70-al olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet samt ett antal andra variabler. För 2020 har totalt 6 364 respondenter besvarat frågorna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.