Allt fler kopplar mångfald till lönsamhet

Mångfald Lönsamhet och tillgång till rätt kompetens. Det är de viktigaste skälen till att företag arbetar aktivt med mångfaldsfrågor.

Behovet att hitta rätt kompetens är den viktigaste drivkraften bland de som har ett aktivt mångfaldsarbete. Det visar Proffices Mångfaldsbarometer där 400 chefer inom privat sektor fått svara på frågor om verksamhetens mångfaldhetsarbete. 72 procent anger det som viktig drivkraft. 53 procent anger moraliska eller rättviseskäl och ökad lönsamhet placeras av 42 procent som viktigt skäl till mångfald.

Andelen som ser en tydlig koppling mellan mångfald och lönsamhet har ökat; av de tillfrågade anser en majoritet, 68 procent, att företag som satsar på mångfald har större förutsättningar att nå lönsamhet. Motsvarande siffra förra året var 55 procent.

– Det är spännande att allt fler gör som vi på Proffice och kopplar mångfald direkt till företagets resultat. I allt större utsträckning är mångfald idag en integrerad del av arbetet med kompetens och lönsamhet, säger Lars Kry, vd och koncernchef för Proffice, som under flera år har drivit mångfaldsfrågan, genom nätverk i näringslivet och i bred dialog med övriga intressenter:

Riskerar olaglig diskriminering

Om en positiv utveckling för den egna verksamheten är den starkaste drivkraften, är lagstiftning och opinionstryck de minst viktiga: ”juridiska skäl” och ”för att slippa kritik” har bottenplaceringarna bland åtta olika drivkrafter för mångfaldsarbetet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.