Allt om nya Iso 14001

Ledningssystem Större fokus på affärer och tuffare krav på engagemang från ledningen. Snart är Iso 14001:2015 här. KM:s systertidning Miljö & Utveckling har koll på läget.
– De bästa i klassen klarar sig med några formella skrivningar medan andra måste göra desto mer, konstaterar Marcus Ihre, projektledare på Swedish Standards Institute, SIS.

Senast var för tio år sedan och nu är det dags igen. Tiden har sprungit förbi Iso 14001:2004 och när den nya versionen troligtvis klubbas igenom efter sommaren innehåller den både flera nyheter och en högre ambitionsnivå än tidigare.

Förutom att strukturen har förändrats för att bli en och samma för alla ledningssystem, tillkommer ett helt nytt avsnitt i standarden som är adresserat till högsta ledningen. I dagens standard räcker det att policyn undertecknas av ledningen. I den nya versionen står det tydligt och klart att ledningen ska vara engagerad och har det yttersta ansvaret för att miljöledningssystemet är effektivt. Det går med andra ord inte att lägga jobbet i knät på miljösamordnaren eller att göra det halvdant. Som revisor finns det nya möjligheter att anmärka när ledningsgruppen är oengagerad.

– Att man trycker på detta beror förstås på att det finns många exempel där ledningen inte har varit engagerad eller insatt i miljöarbetet. Man har i första hand varit intresserad av certifikatet på väggen, förklarar Marcus Ihre.

In i affären

Alla verksamheter ska dessutom ta ett bredare strategiskt grepp. En viktig del blir att kartlägga alla miljöfaktorer som påverkar verksamheten både externt och internt. Vilka är hoten, möjligheterna, styrkorna och svagheterna? Den som har genomfört en klassisk Swot-analys känner igen upplägget. Intressenterna, det vill säga alla som påverkar och påverkas av verksamheten, ska också beskrivas.

Syftet är att knyta ihop verksamhetens affärsstrategier med miljöarbetet. Vad blir intressant att jobba med i framtiden om man kopplar på hållbarhet?

I dagens system har miljö och kvalitet kunnat ligga som isolerade spår vid sidan av kärnaffären. Det går inte med den nya standarden.

– När miljöledning länkas ihop med affärsplaner och strategier måste det bli en del av verksamhetens kärnaffär, säger Sverker Thurén som är revisor och kunskapsledare för Iso 14001 på DNV GL.

Genom att redan från början kartlägga de faktorer som påverkar verksamheten blir det också mer naturligt att bredda hållbarhetsperspektivet och väva in risker kring socialt ansvarstagande. Det blir naturligt att även jacka in standarden för socialt ansvarstagande Iso 26000, eller att bara väva in dess frågeställningar i 14001-strukturen.

Livscykelperspektivet

I den nya versionen av Iso 14001 ska verksamheterna också ha ett livscykelperspektiv. Man förväntas engagera sig i hela värdekedjan. Standarden uppmanar till att väva in miljö både uppströms och nedströms i värdekedjan.

– Det här innebär att man måste beakta miljöpåverkan även om den uppkommer i en process som är utlagd på en underleverantör, säger Sverker Thurén.

Det finns också en skrivning som handlar om miljöanpassning av produkter och uppmanar till att tänka ekodesign vid utformningen och på miljöbelastning under användning och återvinning.

Om standarden blir lättare att tillämpa eller inte tycker Marcus Ihre är svårt att svara på.

Den är fortfarande omfångsrik och det är inte färre krav än tidigare. Men för de som arbetar med flera ledningssystem blir det definitivt lättare. Den förra versionen är också mer färgad av ett industriellt perspektiv med skrivningar som utgår från tillverkande verksamheter. Den nya versionen är mer modern och bättre anpassad för industrier och tjänsteföretag.

– En ambition har varit att man inte ska slå undan benen för alla som redan har ett ledningssystem på plats och det tycker jag att man har lyckats med. Det handlar om kompletteringar, inte om att göra om processen, säger Marcus Ihre.

Sverker Thurén tror ändå att standarden kommer att bli lättare att tillämpa än tidigare.

– Det blir tydligare vad som är viktigt för affären. Det blir också enklare om man har mer än en standard.

 

Fakta

Här är ändringarna i nya Iso 14001: 2015

Gemensam struktur för alla ledningsstandarder. Minst 30 procent av all text ska vara gemensam. Standarden ska vara lättläst och lätt att förstå. Ökat fokus på ledarskap. Idag saknar många organisationer högsta ledningens engagemang. Mer fokus på omvärldsfaktorer, intressenter och konkurrenter. Sammanhanget blir en viktig grund i miljöutredning och planering av ledningssystemet. Ett riskbaserat angreppssätt med fokus på både hot och möjligheter. Ökat fokus på den miljöpåverkan som ligger utanför organisationens ramar. Livscykelperspektiv och miljöprestanda är flitigt använda begrepp. Fokus på miljöprestanda, det räcker inte längre bara med att förbättra själva det administrativa systemet.

Fakta

Fakta om Iso 14001: 2015

Iso 14001:2015 publiceras under sensommar eller början på hösten 2015. Den gamla standarden gäller i ytterligare tre år för att det ska finnas tid att ställa om. 18 månader efter att den nya versionen publicerats kommer det inte att utfärdas nya certifikat mot den gamla standarden. Revisorer kommer att behöva utbilda sig för att förstå vad förändringarna innebär i praktiken. Swedac kommer att granska att detta genomförs.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.