Allt sker inte i nuet

Det verkar finnas ett visst inbyggt motstånd för oss människor att planera långsiktigt inför framtiden. Vi vill gärna leva i nuet och inte lägga för stora resurser på att möta framtida svårigheter. Exempelvis för politiker är det ofta en självklarhet att propagera för och satsa på en kortsiktigt enkel lösning med ett tydligt utfall, än att välja en långsiktig och nödvändig åtgärd där det inte är lika enkelt att visa upp resultatet av den enkla anledningen att det går att avläsa först i framtiden.

Företag är förmodligen bättre på att vidta obekväma, men nödvändiga åtgärder, men även här brister det. Ett exempel är att man uppenbarligen verkar stå tämligen oförberedda på den stora pensionsavgången bland chefer som kommer de närmaste åren. Pensionsavgångarna är helt enkelt dåligt planerade när det gäller att hitta nya chefer. Det pekar också de två konsulterna Åsa Samuelsson och Sofia Klingspor som undersökt saken och kommer med en rad råd för hur man ska göra ett företag attraktivt för att kunna dra till sig duktiga chefer.

Att kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser blir säkert ännu viktigare i framtiden, när det kommer att uppstå en brist på kvalificerad arbetskraft, om nu inte politikerna börjar se mer långsiktigt och tydligare överväga arbetskraftsinvandring. Så förmodligen blir det nödvändigt att ännu tydligare sätta sitt fokus på begreppet verksamhetsutveckling och lära sig mer om hur man ska få en organisation att fungera på bästa tänkbara sätt. För morgondagens ledare har helt andra krav än tidigare generationers ledare på personlig utveckling. Karriär hos 60- och 70-talisterna handlar om betydligt mer än att hamna i toppen och få en bra lön. I mycket handlar det om vad företaget kan erbjuda i utveckling och om vilka värden det står för. Ingen vill arbeta i en verksamhet som inte är modern och där det inte erbjuds ordentlig utvecklingsmöjligheter. Och medarbetarna måste se att vägen är tydligt utstakad in i framtiden.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste