nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Ackreditering

Swedac förenklar regelverk

Efter en översyn av de föreskrifter och allmänna råd som styrelsen förvaltar har Swedac bantat ned antalet föreskrifter kring ackreditering av organ som certifierar ledningssystem från fyra till en. Detta innebär att bestämmelserna kring ledningssystem för arbetsmiljö, energi, informationssäkerhet, kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö nu finns samlade på ett ställe.

EU-lagförslag om ackreditering

Kommissionen har lagt ett förslag till europeisk lagstiftning om ackreditering. Förslaget är utformat som en förordning, vilket innebär att det inte behöver införlivas i medlemsstaternas lagstiftning för att äga laga kraft.

  • Annonskod huvudspalt 1

Intel får TCO-ackreditering

Swedac har ackrediterat Intel Corporations laboratorium i Oregon, USA för provning för TCO-märkning. Detta innebär att laboratoriet kan mäta elektrisk och magnetisk strålning från bildskärmar, pc-enheter och stationära persondatorer och avgöra om dessa uppfyller kraven för TCO-märkning.

DNV redo att certifiera för ny standard

DNV Certification Sverige AB har fått möjligheten att certifiera enligt ISO 22000, som är livsmedelsindustrins nya standard. Behovet av harmonisering av kraven på hantering och produktion av livsmedel ökar i takt med att handeln blir alltmer global.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.