nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Ekonomi

  • Annonskod huvudspalt 1

Skapandet av värde i upplevelsesamhället

Läsvärt

Kulturell ekonomi ger ett annorlunda perspektiv på samhällets utveckling. Författarna behandlar ämnen som rör skapande av mening, värde och identiteter för människor och platser i upplevelsesamhället, alla utifrån sitt perspektiv. Boken riktar sig både till studenter och forskare inom såväl ekonomiska som samhällsvetenskapliga ämnen samt yrkesverksamma med intresse för utvecklingsfrågor i en upplevelseorienterad värld.

Hänger moral och ekonomi ihop?

Läsvärt

Ständigt ökad tillväxt, högre vinster och allt mer storskalig produktion och konsumtion är principer som idag ofta tas för givna, men som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

Vilken ekonomi vill du genom dina beslut och handlingar vara med och skapa?

Överskattat system för ekonomistyrning

Spridningen och effekterna av kalkylmetoden Activity-Based Costing, ABC, är överskattade. Det visar en ny avhandling vid Linköpings universitet.

ABC utvecklades i USA i början av 1990-talet som svar på kritiken av dåvarande metoder för produktkalkylering.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Bra arbetsmiljö ger ekonomisk vinning

Två nya studier från Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao visar att företag som satsar på arbetsmiljön förbättrar sin produktivitet. Den första rapporten presenterar kriterier som är viktiga för arbetet med Corporate social responsibillity, CSR, ett socialt ansvarstagande arbetsliv.

Att skära ner på rätt saker

Många företag måste göra kostnadsbesparingar för att överleva på marknaden. Konsten är att gör besparingarna på rätt ställe. Annars är risken att det försvinner för mycket kunskap och kompetens från företaget, och därmed försvinner också förmågan till innovation och expansion.

Engagemang räddar det strategiska nätverket

Bittra konkurentrer byter hemligheter och blir kompanjoner. Företagsledare träffar andra i samma situation och slipper vara ensamma med sina problem.
– Om engagemanget är tillräckligt stort kan ett strategiskt nätverk hjälpa en hel region, säger Tommy Roxenhall som leder forskningen om strategiska nätverk vid Mitthögskolan.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Globaliseringens politiska ekonomi – en introduktion

Läsvärt

Detta är en introduktionsbok till studier inom de fält inom samhällsvetenskapen där aktuella förändringsprocesser inom världsekonomin studeras. Det kan handla om statsvetenskap och internationella relationer, sociologi eller antropologi.

Författaren Erik Andersson behandlar fenomen som finansmarknader, handel, fattigdom och utveckling, både utifrån hur dessa fenomen realiseras socialt och utifrån olika sätt att analysera och förstå dem.

Upphandla med kvalitet

Priset får ofta för stor betydelse på bekostnad av kvalitetsaspekterna när offentliga upphandlingar görs. Men det behöver inte vara så. Med rätt formulerade kvalitetskrav kan kvaliteten i anbuden värderas på rätt sätt i förhållande till priset.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.