nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Informationssäkerhet

  • Annonskod huvudspalt 1

  • Annonskod för huvudspalt 2

Företag och myndigheter fruktar informationsläckor

Myndigheter och företag känner stark oro för informationspridning från gamla datorer som ska kasseras. Det visar en studie gjord av Inrego som är specialiserad på tjänster kring begagnad it-utrustning.

Majoriteten av myndigheter och bolag anser att det är viktigt att all data i den gamla utrustningen raderas på ett säkert sätt.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Se om ditt säkerhetshus

Läsvärt

I takt med att informationsutbytet inom och mellan organisationer ökar blir det allt viktigare att säkra informationen. Säkerhetshuset är en cd som samlat åtta handböcker, mallar, checklistor och annat matnyttigt i en volym.

Ny svensk standard för certifiering av informationssäkerhet

Nu kommer den svenska standarden SS-ISO/IEC 27001 som ställer krav på ledningssystem för att hantera de risker och hot som finns och kan uppkomma i en organisation. ISO/IEC 27 001 är en översättning av den internationella standarden Information Security Management System – Requirement och heter på svenska Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.