nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Kvalitetsutveckling

Förhandling från andra sidan

Läsvärt

Känner du att du ofta drar det kortare strået i förhandlingar? Läs boken som ledningen läser och bli en mästare på att förhandla igenom dina kvalitetsprojekt och höja arbetets status.

  • Annonskod huvudspalt 1

Sundbybergs stad startar kvalitetskansli

För att höja nivån på kvalitetsarbetet och ta vara på den samlade kunskapen har Sundbybergs stad startat ett centralt kvalitetskansli. Kansliet ska bland annat bygga upp ett nätverk av företrädare från kommunens verksamheter och på så vis föra samman erfarenheter av gott kvalitetsarbete.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Forskare undersöker kvaliteten i vården

Hur kvalitets- och säkerhetsaspekter kan utvecklas inom vården. Det ska sex europeiska forskningsinstitut, däribland The Jönköping academy for improvement of health and welfare, undersöka i ett stort forskningsprojekt. Projektet får nu cirka 30 miljoner kronor från EU-kommissionens sjunde ramprogram för hälsoforskning.

Ny branschorganisation ska öka kvaliteten inom vård och behandling

Att arbeta för att all vård, behandling och omsorg granskas av en oberoende part, samt verka för hög kompetens, kvalitet och säkerhet. Det är några av målen när Sveriges behandlingshem och Privo går samman och bildar en större branschorganisation för verksamheter inom vård, behandling och omsorg.

Verktygslåda för chefer

Många chefer idag behöver hjälp och stöd i form av konkreta och effektiva verktyg. Därför har Nordisk kommunikation arbetat fram en ny version av Chefens verktygslåda. Det är ett kommunikationsverktyg för chefer som är it-baserat och ska underlätta deras kommunikation.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Kvalitetspris till arbetsterapeuter

Arbetsterapeuterna vid Sunderby Sjukhus i Luleå har lyckats med sitt kvalitetsarbete. Nyligen fick de motta Kvalitetspriset 2009 som delas ut av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA.

I sin motivering lyfter förbundet bland annat fram det strukturerade arbetet med mätbara verksamhetsmål, uppföljning i den årliga verksamhetsrapporten och arbetsterapiprogram för de vanligaste patientgrupperna.

Swebus satsar på kvalitet och pålitlighet

Med 190 miljoner kunder varje år vill Swebus förbättra sin kundnöjdhet, där pålitlighet är det viktigaste för kunderna.

Därför har de dragit igång ett stort arbete med sin kvalitetsutveckling genom samverkan med Bilprovningen och leverantören Volvo.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.